Gastvrij en uitnodigend zijn: ook vanaf 1 juli

De gezamenlijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in het initiatief Kerkproeverij moedigen kerken aan om ondanks alle beperkingen toch uitnodigend te blijven. Om geloofsgemeenschappen hierbij te ondersteunen is de website www.kerkproeverij.nl omgebouwd tot een inspiratiepagina voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd. Vicaris Arjen Bultsma, lid van het kernteam Kerkproeverij, en ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, stuurden de kerken daarbij onderstaande brief.

“Binnenkort zal het weer mogelijk zijn om in onze kerkgebouwen samen te vieren, zij het onder beperkende voorwaarden. Meer dan twee maanden hebben we hiervan afgezien om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ons geloofsleven ging echter door, soms op nieuwe, creatieve manieren. Dat neemt niet weg dat velen de kerkgang misten.

Wanneer straks de kerkdeuren voor de eredienst weer opengaan, zal niemand de gemeenschap aantreffen zoals aan het begin van de veertigdagentijd, vlak voor we de deuren sloten. De ervaringen en de daarbij horende gevoelens zullen heel verschillend zijn. 

Sommige kerkgemeenschappen zijn relatief klein, hebben een voldoende groot gebouw en hebben, als gemeenschap, de impact van het virus misschien niet rechtstreeks ondervonden. Voor deze gemeenschappen kan het voelen alsof er, wat de samenkomst betreft, niet veel is veranderd, al zullen zij de zorgen delen rond ouderen, kwetsbaren en hen die zwaar geraakt zijn door de gewijzigde economische omstandigheden. 

Op verhaal komen

Een groot deel van de gemeenschappen daarentegen komt gewoonlijk met veel meer mensen samen dan vanaf juli zal zijn toegestaan. Wanneer dan de Schrift weer stem krijgt in het midden van de gemeenschap en het Brood weer gebroken wordt, zal men zich nog niet compleet voelen. Sommige van deze geloofsgemeenschappen zullen bovendien zwaar zijn getroffen door het virus. Wanneer zij weer samenkomen zullen er plekken voorgoed leeg zijn, terwijl afscheid nemen nauwelijks mogelijk was. Veel parochies en gemeenten zullen tijd en ruimte nodig hebben om weer op verhaal te komen. Om de ervaringen te delen, samen te rouwen en te bidden. 

Vanuit deze overwegingen hebben we als landelijk kernteam Kerkproeverij nagedacht over de vraag op welke wijze Kerkproeverij dit jaar vorm zou moeten krijgen. Want we weten ons, ondanks deze crisis, geroepen om aandacht te vragen voor de missionaire opdracht uitnodigend kerk te zijn. Ons gesprek hierover is nog gaande en hangt ook af van de beleidsontwikkelingen. Eén ding kunnen we wel zeggen: Uitnodigend kerkzijn is niet iets voor één weekend per jaar. Wij zien het bouwen aan een uitnodigende en gastvrije gemeenschap als een doorgaand proces. Het behoort ook tot de missionaire opdracht zoals die bijvoorbeeld klinkt aan het einde van het Matteüs-evangelie.

Pinksteren

Juist met Pinksteren krijgt die een bijzondere bekrachtiging. Daarom willen wij als werkgroep dit moment gebruiken om uw aandacht te vragen voor het blijvend belang van uitnodigen en verwelkomen. Juist ook in deze bijzondere tijd, nu velen van u bezig zijn om de richtlijnen vanuit de burgerlijke en kerkelijke overheden toe te passen op de eigen concrete situatie. Dit zal niet zelden passen en meten worden en vast ook met teleurstellingen gepaard gaan. 

Toch willen we u vragen om daarbij rekening te houden met de mogelijkheid om gasten te ontvangen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat kerkgangers bij aanmelding voor een viering kunnen aangeven een of twee extra personen mee te zullen nemen. Hoe fijn zal het voor deze gasten zijn, die misschien voor het eerst een viering of kerkdienst meemaken, dan naast de vertrouwde kerkganger te kunnen zitten, zij het op anderhalve meter afstand. 

In de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat veel mensen de via internet uitgezonden kerkdiensten waarderen. Ook hier liggen kansen om uitnodigend en verwelkomend te zijn en daarin te groeien. Niet-kerkgangers zijn in de voorbije maanden toch een beetje kerkganger geworden. Wie weet willen ze ook eens ervaren hoe het is om in het kerkgebouw een viering mee te maken. Hopelijk kunnen we daar in onze gemeenschappen en in onze kerkgebouwen de ruimte voor vinden. De ideeën en suggesties op kerkproeverij.nl kunnen hierbij ongetwijfeld van pas komen.”