Raad van Kerken steunt protest tegen annexatie

Vorige week stuurde de Wereldraad van Kerken (WCC), samen met de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) deze brief naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Hierin wordt een dringend appel gedaan protest aan te tekenen tegen annexatie van Palestijnse gebieden door Israël. De brief vertolkt daarmee ook het standpunt van de kerkleiders van de diverse kerken in het heilig land.

De Nederlandse Raad van Kerken ondersteunt dit appel en heeft de brief nog eens extra onder de aandacht gebracht van minister Blok en de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken.

Annexatie van de gebieden op de Westelijke Jordaanoever zal het vredesproces en een eventuele tweestatenoplossing nagenoeg onmogelijk maken. Ook zal deze leiden tot grotere ongerechtigheid, onteigening, toenemende spanningen, regionale destabilisatie en een verdere erosie van het respect voor het volkerenrecht.

In navolging van de WCC en de MECC hoopt de Nederlandse Raad van Kerken dat de Europese Unie mogelijke annexatie scherp zal veroordelen en inzet op nieuwe vredesonderhandelingen.

Foto: Albin Hillert/World Council of Churches (2020)