Nieuw boek over de Quakers in Nederland

Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) noemt zich zo naar de woorden van Jezus, die tegen zijn volgelingen zegt: “Jullie zijn mijn Vrienden, als je doet wat ik je geleerd heb” (Joh. 15). Geloof uit zich in getuigenissen én handelingen. Aan de vruchten kent men de boom.

In de loop der jaren hebben Quakers getuigenissen, uitspraken en citaten over hun geloofsovertuiging verzameld in een bloemlezing, die voor het eerst gepubliceerd in 1783. In de loop der tijd werden steeds weer nieuwe versies ontwikkeld. De meeste Quakergroepen herzien zo’n verzameling uitspraken eenmaal in een generatie – eens in de dertig jaar – om deze te actualiseren. De meest recente vertaling van de Nederlandse versie dateert van 1952.

Dat boek is jarenlang een bron van inspiratie geweest, totdat de Algemene Vergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden in 2006 besloot dat dit boekwerk aan herziening toe was. Als titel voor het nieuwe boek werd gekozen: Quaker Geloven en Werken.

Het is niet een integrale bewerking geworden van de oorspronkelijke uitgave; er is ruim plaats ingeruimd voor verwoording van de houding van hedendaagse Quakers tegenover tal van theologische en maatschappelijke thema’s. Daarbij zijn telkens citaten van met name Nederlandse Quakers gevoegd ter illustratie. Ook bevat het nieuwe boekwerk een korte geschiedenis van het kerkgenootschap en een aantal levensbeschrijvingen van bekende Vrienden in de geschiedenis van de Quakers.

Altijd al meer willen weten over wat Quakers geloven, over hun geschiedenis, over hun maatschappelijk getuigenis, over wat hen beweegt? Het boek is te bestellen bij www.gigaboekshop.nl, of bij de boekhandel (ISBN 9789085484486); prijs € 20,00 + € 5,00 verzendkosten.