Boodschap Ramadan Pauselijke Raad

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog publiceerden een boodschap voor de maand Ramadan en ‘id al-fitr 1440 H. / 2019 A.D. met als thema christenen en moslims: bevordering van universele broederschap.


Vaticaanstad
 
Beste Moslim broeders en zusters,

De maand van de Ramadan, gewijd aan vasten, bidden en aalmoezen geven is ook de maand om de geestelijke banden te versterken die wij als moslim- en christenvrienden met elkaar delen. Het verheugt mij daarom van de gelegenheid gebruik te kunnen maken om u een vredevolle en vruchtbare viering van de Ramadan toe te wensen.

Onze godsdiensten nodigen ons uit om “geworteld te blijven in de waarden van de vrede; om de waarden van wederzijds begrip, menselijke broederschap en harmonieuze co-existentie te verdedigen; om wijsheid, rechtvaardigheid en
liefde weer hun plaats te geven” (vgl. Human Fraternity for World Peace and Living Together, Abu Dhabi, 4 februari 2019).

Als Moslims en Christenen zijn wij geroepen onszelf op te stellen voor anderen en hen als broeders en zusters te kennen en te herkennen. Op deze wijze kunnen we de muren van angst en onwetendheid afbreken en er gezamenlijk aan werken om bruggen te bouwen van vriendschap, die fundamenteel zijn voor het welzijn van heel de mensheid. Op deze wijze bouwen wij in onze families en in onze politieke, sociale en religieuze instituties aan een nieuwe stijl van leven waarin geweld wordt verworpen en de menselijke persoon wordt gerespecteerd.

Wij worden bemoedigd om voort te gaan in het bevorderen van de cultuur van de dialoog als een middel tot samenwerking en als een manier om te groeien in de kennis van elkaar. In deze context mag ik eraan herinneren dat paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan Cairo de nadruk legde op drie fundamentele richtlijnen voor het streven naar dialoog en kennis onder volken van
verschillende godsdiensten: “de plicht tot identiteit, de moed om anders te zijn en de oprechtheid van bedoelingen” (Address to the participants in the International Conference for Peace, Al-Azhar Conference Center, Cairo, 28 april 2017).

Teneinde de verscheidenheid te respecteren moet de dialoog trachten het recht op leven van iedere persoon te bevorderen, evenals diens lichamelijke integriteit en de fundamentele vrijheden van geweten, van denken, van expressie en van godsdienst. Dit houdt de vrijheid in om te leven overeenkomstig iemands overtuiging zowel privé als in de publieke sfeer. Op deze wijze kunnen Christenen en Moslims – als broeders en zusters – samenwerken voor het gemeenschappelijk welzijn.

Het is mijn wens dat deze boodschap van broederschap een echo zal vinden in de harten van al degenen die posities van gezag bekleden op het terrein van het
 
sociale en burgerlijk leven van de hele mensenfamilie, en dat dit ons allen ertoe zal brengen om niet alleen een houding van tolerantie aan te nemen, maar de stap te zetten naar een oprecht en vredevol samenleven.

Met welgemeende broederlijke groeten, met vernieuwde achting voor onze vriendschap en namens de Pauselijk Raad voor de Interreligieuze Dialoog zend ik U onze oprechte wensen voor een vruchtbare Ramadan en een vreugdevol ‘Id al-Fitr.

Van het Vaticaan, 29 maart 2019

Bisschop Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J. Secretaris

Vertaling: drs. L. van den Broek