E-flits, mei 2019

Kerkproeverij: aan de slag
Vrijdag 12 april was een dag van inspirerende toespraken, workshops en ontmoeting, met medewerking van onder andere Erik Borgman, hoogleraar en lekendominicaan. Alle verslagen, hand-outs en filmpjes zijn gereed en beschikbaar. Tevens kunt u het materiaal downloaden, waaronder uitnodigingen om zelf te printen. En vergeet niet uw kerk online aan te melden als deelnemer! Voor informatie: klik hier.

Aanslagen Sri Lanka en San Diego
Maandag 29 april brachten enkele leden van het OJCM (Overleg Joden, Christenen en Moslims) een bezoek aan de ambassade van Sri Lanka om condoleances over ter brengen en bloemen aan te bieden naar aanleiding van de recente aanslagen. De Raad riep op zondag 28 april in gebed en voorbeden de slachtoffers en nabestaanden te gedenken. Ook de brief van de Anglicaanse bisschop Duleep de Checkera werd op de website geplaatst. Hierin steekt hij de bevolking een hart onder de riem en prijst hij hun onzelfzuchtige handelen na de aanslagen, maar daarnaast uit hij ook kritiek op de regering.

Eveneens verstuurde het OJCM een brief aan de ambassadeur van de Verenigde Staten Pete Hoekstra na de aanslag op een synagoge bij San Diego tijdens een Pesachviering. Hierbij viel één dode en waren er drie gewonden.

Ramadangroet 2019
Het begin van de Ramadan valt dit jaar min of meer samen met Bevrijdingsdag: 5 mei. In de groet die de Raad jaarlijks uitbrengt ter gelegenheid van de Ramadan wordt dan ook ingegaan op het vieren van de vrijheid. Uiteraard is er ook aandacht voor de recente aanslagen. Gemeenten en parochies kunnen de groet downloaden en sturen naar lokale islamitische gemeenschappen. Het Suikerfeest, id-al-fitr, is op 4 juni.

Europese Verkiezingen
Op donderdag 23 mei gaat Nederland naar de stembus voor de verkiezingen van het Europees Parlement. De Raad van Kerken heeft vaak het belang van ‘het Europese project’ onderstreept. Er is veel onzekerheid over de toekomst hiervan en de Raad roept ieder op om van zijn of haar stemrecht gebruik te maken. De Raad doet dit in navolging van de Europese kerkelijke organen in Brussel waarvan veel van zijn lidkerken lid zijn. Op de website staat een beschouwing over de inhoudelijke punten die deze organen de kerken in Europa hebben aangereikt om zich op deze verkiezingen voor te bereiden: klik hier

Maria
Inmiddels het de uitgave rond Maria verschenen. Ontvangers van het bulletin kregen het nummer toegezonden. Een handreiking voor gesprek in gemeente, parochie of gespreksgroep is hier te vinden op de website van de Raad. Het nummer kan worden nabesteld voor € 7,50 (incl. porto) via rvk@raadvankerken.nl. Downloaden kan ook.

Nationale Synode
Op 29 mei zullen 40 protestantse kerken/geloofsgemeenschappen de ‘Verklaring van verbondenheid’ ondertekenen. De stuurgroep van de Nationale Synode heeft aangegeven haar taken te willen neerleggen, maar nog wel een eerste bijeenkomst te willen organiseren in 2020, waarbij de vraag op tafel zal liggen of en zo ja, hoe verder te gaan.

Gesprek Staatssecretaris Van Ark
Vorig jaar bood de Raad van Kerken de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de screening door Kerk in Actie aan van het Landverslag 2018 door de Europese Commissie (EC) gemaakt met betrekking tot Nederland (waarin ook landspecifieke aanbevelingen door de EC). In een reactie hierop bood de staatssecretaris een gesprek aan. De Raad gaf aan het gesprek te willen voeren zodra de brochure ‘Werkende armen’ gereed zou zijn. Dat gesprek zal plaatsvinden op 5 juni a.s. Het gaat om een gesprek over flexibilisering van arbeid, armoede, werkende armen en kinderen in armoede. De brochure is hier te vinden.

Kerkennacht
De organisatie van de vijfde editie van de Kerkennacht is inmiddels in volle gang! Tijdens het weekend van 21 tot 23 juni laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. Recent verscheen nummer 4 in de nieuwsbrievenreeks: klik hier

Werkdag Vluchtelingen: save the date
Voor lokale gemeenten, parochies en betrokken groepen plant de projectgroep Vluchtelingen op 23 november a.s. een werkdag rondom asielzoekers en vluchtelingen in de Bergkerk te Amersfoort. Ook wordt er gewerkt aan een bezinningsuitgave met een theologische reflectie en de stand van zaken in het debat. Nadere informatie volgt. Voor nu: reserveer de datum.

Op bezoek in Zevenbergen
Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad, bracht recent op uitnodiging een bezoek aan de Raad van Kerken Zevenbergen. Belangrijkste gesprekspunt van de avond vormde de vraag op welke wijze de Zevenbergse Raad van Kerken de plaatselijke oecumene kan bevorderen en meer zichtbaar en dienstbaar kan worden in en aan de lokale samenleving.  

Week van gebed 2020
Het materiaal voor de Week van gebed voor de eenheid wordt in 2020 aangereikt door christenen op Malta. De Bijbeltekst komt uit Handelingen 27: 18 – 28: 10. Daarin wordt de zeereis van Paulus naar Italië beschreven, gevolgd door zijn schipbreuk en verblijf op Malta. De centrale tekst vormt Handelingen 28: 2 die de opvang van de schipbreukelingen door de Maltezers beschrijft: ‘De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk.’ Het materiaal zal net als vorig jaar naar verwachting begin september beschikbaar zijn en wordt in samenwerking met MissieNederland gepresenteerd.


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 12, nr. 5 (mei) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.