Na de inspiratiedag: aan de slag!

De Inspiratiedag Kerkproeverij zit er weer op! Vrijdag 12 april 2019: een dag vol met inspirerende toespraken, praktische workshops over ‘gastvrij kerk zijn’ en waardevolle ontmoetingen met mensen uit allerlei kerken en gemeenten.

De verslagen, handouts en filmpjes van de Erik Borman-lezing en alle workshops: ze zijn gereed.

Via deze link kunt u vinden:

  • Tekst & muziek themalied Dit is een huis
    (Lied 93 in de zangbundel Zangen van zoeken en zien). 
  • Erik Borgman: Waarom zou je iemand uitnodigen voor je kerk?
  • Workshop: Vloggen kun je leren door Piet-Cees van der Wel
  • Workshop: Welke smaak heeft jouw kerk? door Erik van Duyl & Geri van As
  • Workshop: Kerkproeverij als spiritueel avontuur door Jan van de Wolf
  • Workshop: Verder ná Kerkproeverij door Arnoud Drop
  • Workshop: Uitnodigingsvrees door Jan Willem Janse

Over de Kerkproeverij

•    Wat is Kerkproeverij?
Kerkproeverij is één zondag in het jaar waarop kerkleden mensen uitnodigen een keer mee te gaan naar de kerk.
•    Wie doen er mee?
Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken. Bijna 20 kerkgenootschappen doen mee. De KRO/NCRV en de EO ondersteunen met inspiratie en communicatie.
•    Moet daarvoor de hele kerkdienst omgegooid worden?
Nee, het gaat er juist om dat mensen worden uitgenodigd voor een ‘gewone’ kerkdienst. Tegelijk houd je wel rekening met mogelijke gasten.
•    Kost het veel werk?
Nee, het is geen extra werk. Wel is het belangrijk kerkleden tijdig te stimuleren iemand uit te nodigen.
•    Wat is ervoor nodig?
Een houding van gastvrijheid, het lef om uit te nodigen, gebed en een kerkdienst die open en gastvrij aanvoelt voor mogelijke gasten.
•    Wie nodig je uit en hoe?
Denk aan mensen, met wie je enige band hebt: een buur, vriend of vriendin, collega, familielid. Iemand die interesse toonde voor kerk en geloof of iemand die vroeger gewend was naar de kerk te gaan.
•    Kan het ook op een andere zondag?
Uiteindelijk gaat het om een uitnodigende cultuur in de hele kerk. Kerkproeverij is een oefening, die uiteraard ook op een andere zondag gedaan kan worden. Tijdens de landelijke dag is er wel extra ondersteuning van de media. Je kunt dan ook makkelijker samen optrekken met andere deelnemende kerken.
•    Wat levert het op?
‘We tellen de uitnodigingen, niet de hoeveelheid mensen die komen’ leert Michael Harvey, initiator van Kerkproeverij in Engeland, ons. Het eerste kunnen wij doen, het tweede is werk van de Geest.

Tips voor u en uw gemeente om mensen uit te nodigen voor Kerkproeverij

Voor de organisatie:
•    Besteed er meerdere keren aandacht aan in kerkblad, de zondagsbrief én de kerkdienst. Begin daar tijdig mee, niet pas een week van tevoren.
•    Stel mensen gerust: er wordt in deze dienst nadrukkelijk rekening gehouden met gasten. Vertel ook hoe en/of vraag om ideeën.
Voor uzelf:
•    Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
•    Denk goed na over wie u uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie u weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet
(meer) naar de kerk gaan en met wie u een relatie hebt, die u vertrouwen.
•    Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.