Afschuw om aanslagen Sri Lanka

De verschrikkelijke aanslagen op Sri Lanka vervullen de Raad van Kerken met afschuw. Dat dit tevens gebeurde op Pasen, het feest waarop christenen wereldwijd de opstanding van Christus vieren, treft ons extra diep.

Als gezamenlijke kerken van Nederland bidden we om Gods troost en nabijheid voor de nabestaanden van alle slachtoffers die vielen onder kerkgangers, hotelgasten, personeelsleden en politie-agenten: Voor allen die rouwen om dit abrupte en wrede verlies van dierbaren. We bidden voor alle gewonden, die voor hun leven vechten of lijden aan hun letsel. We bidden voor ieder die in onzekerheid verkeert over het lot van familieleden of vrienden. Ook bidden we voor hen die in deze dagen van chaos en verwarring een extra verantwoordelijkheid dragen: overheid, artsen en verplegend personeel, hulpdiensten en ieder wiens inzet gevraagd is.

Ook bij deze aanslagen kan de Raad van Kerken niet anders dan iedere vorm van religieus of ander geweld blijven afwijzen en pleiten voor een permanente inzet voor gerechtigheid, vrede en recht. Samen met de andere leden van het OJCM, het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims, zal de Raad van Kerken een gemeenschappelijke condoleance aanbieden aan de ambassadeur van Sri Lanka.