Kerkennacht: Pelgrimeren met Kerkennacht Nijmegen

Vrijdagavond 21 juni 2019

Titus Brandsma Gedachteniskerk Nijmegen

In Nijmegen zullen dertien kerken met Kerkennacht 2019 hun deuren openen voor deelnemers aan de fiets- of wandelpelgrimages. Op vrijdagavond 21 juni kunnen belangstellenden zich tussen 20.15 en 20.30 uur melden bij één van de drie beginpunten. Al wandelend of fietsend wordt er een route afgelegd langs vier of vijf verschillende kerken. In elke kerk vindt een korte presentatie plaats rond het thema van kerkennacht 2019: ‘is dit ook kerk?’ Elk bezoek wordt afgesloten met een kort moment van inkeer, waarna de deelnemers naar de volgende kerk gaan. Deelname is gratis.

Wandelroute
De wandelpelgrimage voert langs vier Kerken in het centrum van Nijmegen. Begonnen wordt bij de Parochie voor Kermis, Circus en Binnenvaart, Waalhaven 1K (navigatie Havenweg) Te voet worden daarna de Jacobskapel, de Petrus Canisiuskerk en de Titus Brandsma Gedachteniskerk bezocht. Naar verwachting zal deze pelgrimage rond 22.15 klaar zijn.

Eerste fietsroute
Tweemaal vijf kerken kunnen per fiets bezocht worden. Het beginpunt van de eerste route is de Kerk van de Nazarener, Gildekamp 60-02 in Nijmegen. Hier kan men zich melden tussen 20.15-20.30 uur. Daarna begint het bezoek aan deze kerk en de korte presentatie. Van hieruit worden nog de Byzantijnse Kapel (Russisch-Orthodox), de Boskapel, de Nieuw-Apostolische kerk en de Titus Brandsma Gedachteniskerk (RK) aangedaan. Elk bezoek duurt vijftien minuten en bestaat uit een bezichtiging, een korte presentatie en een moment van inkeer.

Tweede fietsroute
De tweede fietsroute vertrekt bij de Antonius Abtkerk op de Dennenstraat 121 Nijmegen. Ook hier kan men zich melden tussen 20.15 en 20.30 uur. De route voert langs de Maranathakerk (Ned. Geref. Kerk), de Dominicuskerk (RK), de Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente en de Lutherse kerk. Beide fietsroutes zullen zo rond 22.45 uur klaar zijn.

Kerkennacht Nijmegen wil op deze manier de deelnemers in staat stellen om in korte tijd kennis te maken met een aantal kerkgemeenten en hun kerkgebouwen. Het religieus landschap in Nijmegen is heel divers, de gebouwen kennen soms een rijke, soms een moderne historie. Deelnemers aan de fiets- en wandelpelgrimages kunnen rekenen op interessante ontmoetingen met de kerkgemeenten, Ook is er gelegenheid om elkaar onderweg wat beter te leren kennen. Fietsen of wandelen met een bepaald doel is leuk en gaat spelenderwijs. De deelnemende kerken laten zich graag van hun verrassende gastvrije kant zien. Wie wil deelnemen hoeft zich alleen maar tussen 20.15 en 20.30 uur bij een van de drie beginpunten te melden, daarna is er iemand van Kerkennacht aanwezig die de groep naar de volgende kerken zal begeleiden.

Kerkennacht met kerkgenoten
De organisatie van Kerkennacht is op zoek naar kerkgangers die het leuk vinden om met een aantal kerkgenoten deel te nemen aan Kerkennacht 2019. Wie wil binnen zijn of haar eigen kerk het initiatief nemen om met een groepje kerkgenoten mee te doen aan de wandel of fietspelgrimage? Kaart dit aan binnen uw eigen kerk of neem contact op met Kerkennacht Nijmegen, mail: basmeisters3@gmail.com