Ruim veertig kerken tekenen eenheidsverklaring

Op 29 mei 2019 vindt in de Grote Kerk in Dordrecht voor de vierde keer de Nationale Synode (nieuwe stijl) plaats. Deze openbare bijeenkomst is tevens de afsluiting van een Dordtse herdenkingsperiode van 400 jaar Nationale Synode uit 1618-1619.
 
Bijzonder is dat vertegenwoordigers en leden van meer dan veertig aantal kerken en geloofsgemeenschappen een ‘Verklaring van verbondenheid’ zullen ondertekenen. Ook ‘gewone kerkgangers’ kunnen in een speciaal register hun handtekening zetten.
 
Een kunstwerk van beeldend kunstenaar Roel Herfst dat naar de ‘Verklaring van Verbondenheid’ verwijst, krijgt een vaste plaats in de Grote Kerk. Vicepremier Carola Schouten zal dit onthullen. Behalve Schouten is ook de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra een bijzondere gast. Hij is present vanwege de betrokkenheid van het Amerikaanse Dordt College Choir uit Iowa.
 
Programma
De Nationale Synode 2019 geeft zowel qua inhoud als muzikale omlijsting uitdrukking aan de diversiteit van de kerken in Nederland, zo laat de organisatie weten. Sprekers zijn o.a. prof. dr. Bram van de Beek, dr. Hans Burger (TU Kampen) en pinkstervoorganger en socioloog dr. Samuel Lee. Ook zijn er bijdragen van prof. dr. Erik Peels (Christelijke Gereformeerde Kerken), ds. Saskia van Meggelen (Protestantse Kerk in Nederland), ds. Joost Röselaers (Remonstrantse Broederschap), Ruben Flach (Stichting Opwekking) en bisschop Gerard de Korte (Rooms-Katholieke Kerk).
 
Het Elvis E & Friends Choir, het Dordt College Concert Choir uit Iowa (VS), zangeres Amy de Jager, het Leger des Heils, Noortje van Middelkoop, Jan Lenselink, dirigent Jan-Quintus Zwart en organist Ab Weegenaar zorgen voor muzikale begeleiding. Presentatie is in handen van Hella van der Wijst.

Bijwonen?
De Nationale Synode is vrij en voor iedereen toegankelijk. Aanmelden kan hier.
 
Over de Nationale Synode (nieuwe stijl)
De stichting Nationale Synode heeft als doelstelling de verbrokkelde protestantse kerken in Nederland dichterbij elkaar te brengen. Initiatiefnemer daartoe was voormalig voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland ds. Gerrit de Fijter. Het moderamen van die kerk riep een interkerkelijke stuurgroep in het leven die vervolgens een credotekst opstelde. Deze stuurgroep organiseerde geloofsgesprekken en grote bijeenkomsten in Dordrecht in 2010, 2013 en 2016, waar leden en vertegenwoordigers en leden van tientallen kerkgenootschappen aanwezig waren. Ook de migrantenkerken zijn betrokken. Met de ondertekening van een ‘Verklaring van verbondenheid’ worden de goede bedoelingen die in die bijeenkomsten zijn uitgesproken, voor het eerst geformaliseerd. Na tien jaar voorbereidingen legt de stichting op 29 mei met genoemde verklaring het werk in handen van de officiële kerken en geloofsgemeenschappen zelf.