Sporen van Oikos

Ongelijkheid, klimaatverandering en conflicten. Mensen zoeken hun weg te midden van deze – soms benauwende – uitdagingen. Maar onderweg ontstaan ook kleine paden naar utopia. Mensen die  vreedzaam vechten voor meer gelijkheid, die werken aan een duurzame samenleving en die om kunnen gaan met conflicten. Oikos had de ambitie om dat werk te ondersteunen. De beide voorlopers van Oikos – IKVOS en OSACI – ontstonden in de jaren zeventig vanuit de Nederlandse kerken. Ze hielden zich bezig met studie en actie rond bewapening, apartheid en armoede. Ze gaven handen en voeten aan de katholieke sociale leer en de oecumenische sociale ethiek. Ze legden ook de verbinding tussen kerken, wetenschap en actiegroepen.

Het is Oikos niet meer gelukt om een toekomstbestendige financiering voor haar werk te vinden. Daarom heeft Oikos haar werk in 2018 beëindigd. Dit boek is bedoeld om een deel van de opgedane ervaringen – als  voedsel voor de toekomst – over te dragen aan al die mensen van goede wil die op hun eigen wijzen bijdragen aan een eerlijke en leefbare wereld.  
Oikos en haar voorgangers werkten altijd nauw samen met de Raad van Kerken. De laatste directeur van Oikos, David Renkema, is graag bereid om tegen een billijke onkostenvergoeding presentaties te verzorgen over de thema’s van dit boek en de mogelijke rollen van kerken en christenen.

Het boek (160 pagina’s, € 15,00) is o.a. te bestellen bij de uitgever Skandalon (http://www.skandalon.nl/shop/theologie-cultuur/478-geloven-in-een-betere-wereld-sporen-van-oikos.html)
David Renkema is te bereiken via zijn website: www.davidrenkema.nl