Raad wil uitzet-stop voor kinderen

Een uitzet-stop voor kinderen. Dat vraagt de Raad van Kerken in Nederland naar aanleiding van de recente politieke ontwikkelingen rond het kinderpardon. “De Kamer gaat debatteren over een verbeterde regeling Kinderpardon. Het kan toch niet zo zijn dat er nu kinderen uitgezet worden, die onder een nieuwe regeling wel zouden mogen blijven. We pleiten daarom voor humaan bestuur“, aldus Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken.
 
De Raad sprak op dinsdag met staatssecretaris Harbers. Aanleiding was een brief van de gezamenlijke kerken aan het Kabinet, met een pleidooi voor een ruimere regeling kinderpardon. “Het meewerkcriterium is inconsistent en belemmert een zorgvuldige toepassing van de regeling”, zo schreef de Raad. De fracties van CDA en D66 hebben onlangs de staatssecretaris gevraagd de regeling te verbeteren. Eerder had de andere coalitiepartij de ChristenUnie al gepleit voor een ruimere regeling.
 
In de afgelopen periode zocht de Raad van Kerken ook contact met verschillende Tweede Kamerfracties over deze zaak. Voor de Raad van Kerken staat het belang van kinderen voorop. Moderamenlid René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, spreekt over een rode lijn: “Er is voldoende aangetoond dat kinderen grote schade oplopen als zij uitgezet worden na vele jaren in ons land te hebben verbleven. Vijf jaar is een rode lijn. Het moet mogelijk zijn binnen die tijd een dossier te beoordelen. Anders moeten we in het belang van het kind niet meer tot uitzetting overgaan”.
 
De Raad van Kerken is niet in algemene zin tegen het terugkeerbeleid van het kabinet is, zo schrijft de Raad op zijn website, maar hecht wel aan een goed en fatsoenlijk beleid. Dat betekent in de ogen van de Raad dat de grens van vijf jaar aangehouden wordt, en dat de organisatie van de IND op orde moet zijn, om procedures niet te lang te laten duren.
 
Totdat de regeling kinderpardon is aangepast pleit de Raad nu voor een stop op het uitzetten van kinderen.