Over gewijzigde uitvoering kinderpardon.

Op 30 januari heeft de Tweede Kamer ingestemd met de voorstellen van staatssecretaris Harbers voor een gewijzigde uitvoering van het kinderpardon.

In plaats van het meewerkcriterium komt er een schrijnendheidstoets en een beschikbaarheidstoets. Daarbij zullen alle dossiers van kinderen die tot nu toe niet onder de regeling vielen opnieuw worden beoordeeld, en verwacht wordt dat rond 90% van de kinderen en hun gezinnen dan een verblijfsvergunning zal krijgen. Op welke termijn er aan betrokkenen helderheid wordt gegeven is nog onduidelijk.

De Raad van Kerken is blij dat er een doorbraak is bereikt in de politieke patstelling van de afgelopen periode. Velen in kerk en samenleving hebben zeer duidelijke signalen afgegeven om aan te dringen op een uitvoering van de regeling die recht doet aan kinderen en de humaniteit voorop stelt. In dat opzicht verheugt de Raad zich over deze uitkomst.

Teleurstellend is, dat er ook in de afgelopen maanden kinderen zijn uitgezet die onder de nieuwe regels hadden mogen blijven. Dat is ook gebeurd nadat een meerderheid van de Tweede Kamer zich daartegen had verzet.

De Raad is bezorgd dat het nieuwe ‘schrijnendheidscriterium’ zal worden getoetst door de IND, dezelfde dienst die ook verantwoordelijk is voor de asielprocedure, in plaats van een onafhankelijke instantie buiten de IND en de overheid. Dat daarvoor de discretionaire bevoegdheid van de staatsecretaris zal worden afgeschaft baart ook zorgen. Er zullen immers altijd situaties zijn die met toepassing van regels niet kunnen worden opgelost.

Verder is het pijnlijk, dat het politieke akkoord erin voorziet dat de opvang van het aantal schrijnende gevallen uit vluchtelingenkampen in de regio’s waar veel vluchtelingen verblijven en dat via de UNHCR in Nederland wordt opgevangen, van 750 per jaar naar 500 is teruggebracht.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe uitvoering van het kinderpardon is de sinds 26 oktober gehouden doorlopende kerkdienst in Kerk- en Buurthuis Bethel in Den Haag op 30 januari beëindigd.

Jan van der Kolk

Foto: Detentiecentrum voor vluchtelingen Zeist in Soesterberg. De bloemen resteren van de maandelijkse wakes die worden gehouden.