Beëindiging doorlopende kerkdienst Bethelkapel

De Protestantse Kerk Den Haag beëindigde woensdag de doorlopende kerkdienst die sinds 26 oktober is gehouden in de Bethelkapel. Het politieke akkoord dat dinsdag werd gesloten biedt de Armeense familie Tamrazyan veilig toekomstperspectief in Nederland.

In een feestelijke dienst sprak ds. Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag, over de hoop. ‘We zijn ontzettend dankbaar voor de veilige toekomst voor honderden vluchtelingengezinnen in Nederland. Maandenlang hebben wij de hoop hooggehouden en nu krijgt die hoop concreet gestalte. We zijn diep onder de indruk van alle voorgangers, vrijwilligers en anderen die aan dit kerkasiel hebben meegewerkt. Dit is de hoop die in Christus levend blijft.’

In het gesprek met de pers na afloop sprak ook ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zijn dankbaarheid uit voor al degenen die zich hebben ingezet voor de doorlopende kerkdienst, ‘omwille van de humaniteit. De bijbelse oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf blijft voor de Protestantse Kerk de richtlijn in haar standpunt voor een humane oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk.’

René de Reuver refereerde  ook aan de brief die vanuit de Raad van Kerken in Nederland op 5 december naar de regering is gestuurd, waarin gepleit werd voor een versoepeling van het kinderpardon. ‘De stem van de kerken heeft in het bereiken van dit akkoord zeker een belangrijke rol gespeeld.’

Op zondag 10 februari wordt de goede afloop van het kerkasiel gevierd met een  kerkdienst in de grote kerk in Den Haag (30 januari 2019, 15.52 uur)