Oecumenelezing: Frits de Lange over pelgrimage

Op 18 januari verzorgt Prof. dr. Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de PThU,  de Oecumenelezing over het thema pelgrimage. De bijeenkomst vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht.

Prof. Dr. Frits de Lange Frits de Lange ziet in de pelgrim een nieuw paradigma voor mensen van deze tijd. We mogen ons leven verstaan als een reis. Iets dat groter en sterker is dan onszelf zet ons in beweging. Leven is vandaag de volgende stap durven zetten in het vertrouwen dat het morgen beter zal gaan dan vandaag.

Als Raad van Kerken hebben we het thema van de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede centraal staan in het beleidsplan. We hebben dat thema overgenomen van de Wereldraad van Kerken. De kerkelijke thema’s laten zich bundelen in een gezamenlijke inzet van mensen van goede wil, waarbij gerechtigheid het kompas is en vrede het levenslied. Vragen die opkomen zijn: hoe verhoudt de persoonlijke pelgrimage waarover Frits de Lange schrijft zich tot de gezamenlijke tocht die we als mensen maken? Hoe onbevangen is de pelgrimage die aangezet wordt door ‘heilige onrust’? En hoe verhoudt die inzet zich tot gerechtigheid en vrede?

In zijn oecumenelezing verkent Frits de Lange de consequenties van de keuze van de Wereldraad voor de metafoor van de pelgrimage. Is het een gelukkige greep of een gevaarlijke?

Ook is er tijdens de bijeenkomst gelegenheid kennis te maken met de nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken, drs. Christien Crouwel. Per 1 januari 2019 is zij haar werkzaamheden begonnen.

Klik hier voor de folder. Aanmelden kan nog tot en met maandag 14 januari via rvk@raadvankerken


Foto: Frits de Lange