Thema assemblee Wereldraad bekend

‘Christ’s love moves the world to reconciliation and unity’: dat is het thema van de elfde assemblee in 2021 van de Wereldraad van Kerken. Het Central Committee van de Wereldraad, bijeen op Cyrpus, heeft aldus besloten. Het thema zal in de aanloop naar de assemblee verder worden uitgewerkt in programma’s en andere voorbereidingen. De eerste aanzet daartoe wordt nu al op Cyprus in de startblokken gezet. 

Het thema moet helpen focussen op de oecumenische beweging als een verbond van liefde, Christus volgend en getuigend van zijn liefde, wat tot uiting komt in het zoeken naar gerechtigheid en vrede, en heelheid. De mensheid heeft liefde nodig, ook als het gaat om het vormgeven van onze gezamenlijke toekomst.  

De assemblee is het belangrijkste beslissende orgaan van de Wereldraad. Elke acht jaar vindt er een assemblee plaats. De assemblee beoordeelt de programma en zet de beleidslijnen voor de Wereldraad uit. Ook benoemt de assemblee de voorzitter en de leden van het Central Committe dat tussen de assemblees uitvoering en richting geeft aan de programma’s.

Link naar bericht Wereldraad: klik hier

Foto: openingsgebed van het Central Committee in juni 2018.