Lege stoel met knuffel en ster

Verschillende gemeenten hebben in een Kerstviering stoelen leeggelaten om aandacht te schenken aan het Kinderpardon. De Raad ontving van verschillende kanten foto’s daarvan.

De protestantse gemeente Angerlo-Doesburg schreef: “In onze kerstmorgenviering hebben we aandacht besteed aan het Kinderpardon en aan de situatie van de familie Tamrazyan en drie andere Armeense gezinnen in de Achterhoek. We hebben het verbonden met het thema Geef Licht van Kerkinactie en de thematiek van Stef Bos dat als Kyrie klonk. De  foto laat zien dat we 5 stoelen op een rij hebben gezet met daarop knuffel en de ster van Bethlehem. Op twee andere plekken ook nog zo’n stoel met knuffel en ster. De kleuren van de ster vormen tezamen een regenboog, teken van hoop dat zichtbaar wordt wanneer licht door het donker en door tranen van radeloosheid en onzekerheid heenbreekt. Geef licht, wees een ster voor anderen, en geef zo de liefde een gezicht! De sterren blijven aan de stoelen hangen, is de bedoeling, tot en met 6 januari!”

Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg Remonstranten Leeuwarden
   

De Kapel in Hilversum

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

   
Doopsgezinde gemeente Zeist Protestantse gemeente Vianen
   
   
Wijkgemeente Holy Vlaardingen Samenwerkingsgemeente Lisse (NGK/CGK/GKv)
   
 
Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze  

INLIA doet een oproep aan (Charter)kerken, parochies, gemeenten en ambtsdragers rond Kerst in het kader van het  Kinderpardon. Hoe kunnen wij nu als kerken, parochies en gemeenten blijk geven van onze betrokkenheid bij deze kinderen, zo vroeg men zich af. INLIA vraagt u om mee te werken aan het volgende idee: in een kerkdienst of viering tijdens of rondom de Kerst blijft op de voorste rij in de kerk een stoel leeg, met daarop kinderspeelgoed: een knuffelbeest, een pop, een brandweerauto etc. als zichtbaar teken dat op die stoel een van de kinderen had moeten zitten die nu niet voor het kinderpardon in aanmerking komen.

In overweging wordt gegeven om niet één maar vijf stoelen leeg te laten, als symbool voor de vijf leden van het gezin Tamrazyan, dat op dit moment verblijft in kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, die symbool staan voor de 400 kinderen en hun gezinnen die het kinderpardon zouden moeten ontvangen.

Vijf jaar is de limit
Wetenschappelijk is vastgesteld dat kinderen ernstige, blijvende schade oplopen als ze na een verblijf van 5 jaar nog worden uitgezet naar een ander land, of weggezonden als ze hier geboren zijn.  Een recente nota die dit bekrachtigt, geschreven door wetenschappers van de RUG en de VU, wordt door 38 hoogleraren en drie medische en pedagogische beroepsverenigingen onderschreven.

De politiek heeft dit eerder ook al erkend en bekrachtigd; in 2012 is daarom door het kabinet en de Tweede Kamer een kinderpardon ingesteld voor de zaken waarin het binnen 5 jaar niet is gelukt tot een oplossing te komen; deze gewortelde kinderen en het bijbehorende gezin krijgen daarom een verblijfsstatus: het zogeheten kinderpardon.

Recht onthouden
Door de wijze waarop deze regeling nu wordt uitgevoerd wordt geen recht gedaan aan gewortelde kinderen:  slechts een enkele aanvraag wordt toegekend. Scholen, kerken, kinder- en mensenrechtenorganisaties, bekende en onbekende Nederlanders maken zich grote zorgen. De Raad van Kerken in Nederland stuurde op 5 december een brief aan minister-president Rutte en staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Harbers, waarin met klem wordt gevraagd om een zorgvuldige, adequate en snelle toepassing van de Kinderpardon-regeling zoals het Parlement die oorspronkelijk heeft bedoeld.Een kwart miljoen mensen hebben al een oproep aan het kabinet ondertekend en in 134 gemeenteraden is al een kinderpardon-motie aangenomen.  Al in 2014 tekenden 312 burgemeesters een soortgelijke petitie.

Helpt u mee deze kinderen zo te omarmen?

NB: INLIA ontvangt graag een fotootje van de lege stoel(en) tijdens uw dienst of viering, om die te publiceren en zichtbaar te maken hoe in de kerken aandacht aan het kinderpardon wordt geschonken. Dat kan naar: krp@inlia.nl
De Raad van Kerken in Nederland staat graag in de cc met rvk@raadvankerken.nl