Kerkproeverij krijgt vervolg

Het initiatief om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst, Kerkproeverij, krijgt in 2019 een vervolg. Na twee geslaagde edities, heeft de Raad van Kerken inmiddels een datum voor deze Kerkproeverij vastgesteld.

Vanwege de positieve uitkomsten van Kerkproeverij 2017 en 2018, wil de Raad van Kerken ook in 2019 een Kerkproeverij-campagne houden. De datum waarop de campagne zich richt is het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 september. Geloofsgemeenschappen zijn daarbij vrij om zelf een andere datum te kiezen, wanneer dit in hun lokale situatie beter past.

De Raad heeft de kerngroep die de volgende Kerkproeverij voorbereidt, opdracht gegeven een inspiratiedag te organiseren, die op 12 april 2019 bij de Evangelische Omroep in Hilversum wordt gehouden. In aanloop naar de nieuwe campagne kunnen kerken dan praktische suggesties en inhoudelijke toerusting krijgen. Aanmelden is vanaf nu mogelijk via www.kerkproeverij.nl