Geloofwaardig beleggen

Komende vrijdag 30 november zal Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie het eerste exemplaar van het boek ‘Geloofwaardig beleggen’ in ontvangst nemen uit handen van dominee Karin van den Broeke, tot maart 2018 preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, en zuster Monica Raassen crss, secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Het boek is geschreven in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Het biedt lokale kerken en religieuze orden en congregaties handreikingen om op een financieel en duurzaam verantwoorde manier om te gaan met hun geld.

Uit het onderzoek van de Eerlijke bank- en verzekeringswijzer kwam naar voren dat een aanzienlijk deel van gelden van banken nog steeds geïnvesteerd wordt in fossiele brandstoffen. De beide organisaties PKN en KNR zijn echter al langer bezig met een meer duurzaam financiële beheer en zijn daarover ook in gesprek met hun vermogensbeheerders. Met de uitgifte van het handboek Geloofwaardig beleggen roepen ze lokale kerkelijke gemeenten en parochies en religieuze orden en congregaties op verantwoord en duurzaam om te gaan met hun vermogen en bieden daarbij handreikingen aan.

Aanleiding vormen onder meer de Nota Duurzaam Beleggen van de PKN en de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus uit 2015 waarin hij oproept tot meer zorg voor de aarde. De handreikingen laten zien dat beleggen in duurzame alternatieven en divesteren uit fossiele brandstoffen voor een positief resultaat kunnen leiden zowel in financieel opzicht als voor mens en milieu.

De presentatie vindt plaats aan de vooravond van de Klimaattop COP24 die 3 december van start gaat in Katowice. PKN en KNR willen laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid willen nemen als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering en het terugdringen van de CO2 uitstoot. Door de juiste keuzes te maken in financieel beheer en in gesprek te gaan met banken en vermogensbeheerders proberen ze een voorbeeld te zijn voor de lokale kerken en religieuze orden en congregaties.

Positief resultaat voor aarde, mens en schatkist
Het boek biedt handreikingen aan kerken, religieuze instituten en hun instellingen om door middel van financieel beheer van kerkelijke gelden gehoor te geven aan deze oproep door meer te investeren in duurzame projecten en te divesteren uit fossiele brandstoffen. Dat dit niet hoeft te leiden tot verminderd rendement wordt in het boek duidelijk. Kerken en religieuzen hebben een opdracht die een Bijbelse grond heeft, geeft ds Karin van de Broeke in haar voorwoord aan. Een verantwoordelijk en duurzaam handelen is daarom vanzelfsprekend nu een ecologische crisis zich aftekent. “Voor de nabije toekomst is het van groot belang om de gerechtvaardigde zorg voor de voortgang van de eigen organisatie te verbinden met een inzet voor een wereldwijde gerechtigheid en een meer duurzame wereld,” schrijft bisschop de Korte in zijn voorwoord. Het handboek leert dat dit mogelijk is en dat (kerkelijke) organisaties duurzaam en geloofwaardig kunnen beleggen met positief resultaat voor hun eigen schatkist én voor de aarde en de mensen die hierop leven.

Geloofwaardig beleggen. Floris Lambrechtsen, Uitgeverij Lenthe. € 12,50