Expertmeeting migranten en vluchtelingen

Op 19 juni 2018 organiseren Cordaid, Justice & Peace Nederland en Kerk in Actie, lid van de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad, de expertmeeting ‘Perspectief bieden aan migranten en vluchtelingen’, naar aanleiding van het verschijnen van twee kabinetsnota’s: de integrale migratieagenda en de beleidsnota voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

Wij hebben als christelijke organisaties, wereldwijd actief tot in de haarvaten van de samenleving, veel moeite met een regeerakkoord dat vooral inzet op het tegenhouden en terugsturen van migranten en vluchtelingen. We vinden zo’n beleid niet houdbaar, niet effectief ook in het bieden van perspectief voor migranten en vluchtelingen, zowel daar als hier. Wat ons betreft moet er deze kabinetsperiode voluit worden ingezet op:

• Werken aan perspectief in de herkomstlanden, o.a. door de grondoorzaken van gedwongen migratie effectief aan te pakken en het verlenen van nood- en structurele hulp;
• Bevorderen van veilige routes en legale migratie, o.a. door sponsorship;
• Succesvol integreren van vluchtelingen en migranten in Nederland, o.a. door werk;
• Bevorderen van draagvlak en acceptatie in de ontvangende samenlevingen, ook in Nederland.

Tijdens de expertmeeting zullen verschillende experts inzicht geven over hoe we het beste perspectief kunnen geven aan migranten en vluchtelingen. Na de pitches van de experts is er volop ruimte voor debat en discussie. Heeft u een suggestie voor een positief migratie- en ontwikkelingsbeleid? Kom dan naar deze expertmeeting!

Praktische informatie:
De expertmeeting vindt plaats op dinsdag 19 juni van 17.00 – 19.00 uur. Aansluitend is er een borrel.
U bent van harte welkom vanaf 16.45 uur in de Bankhal van Het Nutshuis (Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag)