E-flits, mei 2018

E-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie 


 

Vijftig jaar
De viering op  pinkstermaandag 21 mei in de Joriskerk in Amersfoort is een feest van de kerken. Deelnemers vanuit diverse kerken drukken dat uit door mee te werken aan de dienst. Er is inbreng van onder meer de nieuwe preses van de Protestantse Kerk ds. Saskia van Meggelen, majoor Jeanne van Hal van het Leger des Heils en vertegenwoordigers van een groep jonge volwassenen onder wie Fokke Wouda (RKK) en Vallery Linger (EBG). Meer informatie: klik hier.  

Vermoeden
De Evangelische Omroep kijkt op eerste pinksterdag in het programma Het Vermoeden terug op vijftig jaar Raad van Kerken. De omroep maakt tevens beelden die tijdens de viering in de Joriskerk worden uitgezonden.

Collecte
De meeste collecten voor de Raad van Kerken worden gehouden op zondag trinitatis. Dat wijst een analyse uit van de bedragen die vorig jaar zijn binnengekomen bij de Raad om het werk te bekostigen (klik hier voor meer achtergronden). De Raad hoopt dat opnieuw talloze plaatselijke kerken, gemeenten en korpsen zondag (of zaterdag) 27 mei een extra (deur)collecte voor de Raad willen houden.

Oecumenica
Prof. dr. Peter Nissen heeft de leeropdracht ‘Oecumenica’ ontvangen van de Radboud universiteit. Daarmee doet het gebied oecumene zijn herintrede aan de Nederlandse universiteiten. ‘Een mooi verjaardagscadeau’, aldus een medewerker van het bureau, die daarmee een link legt naar het vijftigjarig jubileum van de Raad om het belang van de kerkelijke samenwerking te onderstrepen. Meer informatie.

Kerkproeverij
De kerngroep Kerkproeverij probeert het aantal ‘gangmakers’ per kerkgenootschap uit te breiden. Doel is te werken naar verdere popularisering bij de plaatselijke gemeenten. Dat is een van de conclusies van de inspiratiedag die onlangs is gehouden. Het integrale verhaal van Stefan Paas, wat hij op die dag heeft aangereikt, wordt veel gedownload (klik hier).

Timmermans
Frans Timmermans is wellicht de belangrijkste spreker tijdens de assemblee van de Europese Kerkenconferentie die 31 mei in Novi Sad begint. Er zullen tien mensen vanuit Nederland de conferentie bijwonen, onder wie Renate Japenga, die als steward uit Hilversum meegaat.

Pausbezoek
Paus Franciscus (RKK) en dr. Olav Fykse Tveit (Wereldraad) hebben elkaar al verschillende keren ontmoet, maar het bezoek dat de paus brengt aan het hoofdkwartier tijdens een bijeenkomst van het Centraal Comité is een primeur. Het bezoek vindt plaats op 21 juni 2018.

Ramadangroet
De alledaagse werkelijkheid is een goede basis om als christenen en moslims samen te werken in Nederland. Die conclusie trok Rasit Bal, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid, in een overleg met de Raad van Kerken, tijdens een gesprek over een briefwisseling die vanuit de twee organisaties is opgezet. Het is de bedoeling het gesprek voort te zetten en te blijven werken aan het doorbreken van ‘zij-wij-gedachten’. De ramadangroet die de Raad verstuurt aan de moslimgemeenschap sluit hierop aan. Klik hier

Organiseer walk
Ir. Kees Nieuwerth, voorzitter van de taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede, roept lidkerken en kerkelijke gemeenschappen op om plaatselijk een walk of peace te organiseren tijdens de vredesweek, die van 15 tot en met 23 september wordt gehouden. Thema van de vredesweek 2018 is: ‘Generaties voor vrede’. Klik hier

Loondispensatie
Via de Sociale Alliantie heeft de Raad van Kerken het pamflet tegen loondispensatie onderschreven. De plannen dreigen werknemers met een arbeidsbeperking achter te stellen. Meer informatie: klik hier


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 11, nr. 5 (mei) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.


Copyright © 2018 Raad van Kerken in Nederland, Alle rechten voorbehouden.

 

Raad van Kerken in Nederland

Kon. Wilhelminalaan 5

3818 HN Amersfoort