Foto’s van de Raad

Er komen tientallen foto’s binnen bij de Raad over het oecumenische werk. Het bureau heeft een oproep geplaatst om in het kader van het vijftig jarig-jubileum deze foto’s in te sturen. Ze krijgen voor een groot deel een plek in de Joriskerk in Amersfoort. Bezoekers kunnen ze tijdens de receptie bekijken en herinneringen ophalen, of juist idee krijgen van wat de Raad allemaal doet. Het accent ligt daarbij op het plaatselijke werk, maar er zijn ook bovenplaatselijke kiekjes.

Laurens Hogebrink stuurde een foto van 5 december 1977. Dat was de tijd, waarin de Raad zich onder meer bezighield met de inzet van de krakersbeweging. Eerste kamerleden en raadsleden brachten een bezoek aan een kraakpand in de Jodenbreestraat in Amsterdam. Fotograaf van het plaatje is Wim Ruygrok. Het leidde destijds tot de uitgave ‘Kraken in Nederland’, een rapport van de Raad van Kerken, dat verscheen in februari 1978.

Op de foto goed herkenbaar de eerste secretaris-generaal van de Raad van Kerken dr. Herman Fiolet en naast hem de senator van de PPR Bas de Gaaij.

Foto’s:
1. Werkbezoek in Amsterdam 
2. Omslag van een rapport over de krakersbeweging