Laatste publieke moment

Het vijftigjarige jubileum van de Raad van Kerken, tweede pinksterdag in Amersfoort, wordt één van de laatste publieke momenten, waarop ds. Klaas van der Kamp als algemeen-secretaris van de Raad van Kerken aanwezig is. Dat heeft de zittende secretaris in een bericht aan het moderamen, de raadsleden en de presides van de beraadgroepen deze week laten weten. Hij gaat vanaf 1 september werken als classispredikant voor de classis Overijssel-Flevoland van de Protestantse Kerk in Nederland.

Woensdagavond 9 mei heeft de classicale vergadering van de Protestantse Kerk in Overijssel en Flevoland Klaas van der Kamp beroepen als classispredikant voor de betreffende regio. Hij heeft laten weten daar positief op te zullen reageren. Het moderamen spreekt binnenkort over de procedure om te komen tot de invulling van de vacature bij de Raad en in juni zal de Raad van Kerken in plenair verband daar verder over spreken.

Van der Kamp schrijft aan moderamen, Raad en presides: ‘Jullie zullen allen aanvoelen dat ik met gemengde gevoelens dit bericht schrijf. Aan de ene kant is er het nuchtere besef dat het verstandig is na tien jaar Raad van Kerken een nieuwe uitdaging aan te gaan. Aan de andere kant werk ik iedere dag met plezier voor de Raad van Kerken en voor Royal Jongbloed en het voelt als een rouwproces de huidige betrekkingen te moeten afronden’.

Het aangekondigde vertrek impliceert dat de jubileumviering op tweede pinksterdag één van de laatste grote publieke evenementen is, waar de secretaris acte-de-présence zal geven. Hij verzorgt de liturgie tijdens het tiende lustrum van de Raad van Kerken in de Joriskerk in Amersfoort. Bijzonder detail is, dat hij tien jaar geleden het veertigjarig jubileum één van de eerste activiteiten was waar hij een publieke taak verrichtte.

De classispredikant is een nieuwe verantwoordelijkheid binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Op basis van het rapport Kerk 2025 zoekt de PKN naar mensen die gezicht geven aan het kerkelijk verband op regionaal niveau. Als term hanteert men nadrukkelijk het begrip ‘classispredikant’ om daarmee aan te geven, dat de betrokken predikant onderdeel is van een bredere ambtelijke vergadering, waar de beleidslijnen worden uitgezet.

Op 9 mei jl. vond de eerste vergadering van de nieuwe classis Overijssel-Flevoland in de Protestantse Kerk in Nederland plaats. Tijdens die vergadering werd het breed moderamen gekozen. Ds. Hans van Solkema (Heino) is preses, ds. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn) scriba. Verder maken ds. Liekele Hoekstra (Nieuwleusen), ouderling Evert de Jong (Kloosterhaar), ouderling-kerkrentmeester Johan Kuiper (Dedemsvaart) en diaken Jonathan Stam (Hasselt) er deel van uit. Na de verkiezing van het breed moderamen verkoos de classicale vergadering ds. Klaas van der Kamp tot classispredikant.

Voor meer informatie: zie https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-1/nieuws-blog-1 (klik hier). 

Archieffoto: Klaas van der Kamp tijdens een bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden