Dossier Inburgering

Graag wil de Raad van Kerken in Nederland, i.c. de Projectgroep Vluchtelingen, de problematiek van de Inburgering van Vluchtelingen (statushouders en asielzoekers) onder de aandacht van de staatssecretaris en die van de Kamerleden brengen. In het dossier dat wij hierover hebben samengesteld, vindt u de punten welke zullen worden meegenomen in de ophanden zijnde gesprekken.

Lees het dossier via deze link [PDF]