Open brief migratiebeleid

Op zondag 14 januari 2018 vierden we in de hele wereld de katholieke dag voor migranten en vluchtelingen. Op deze dag riep Paus Franciscus ons allen op om actief bij te dragen aan het verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren van migranten en vluchtelingen.

Deze mondiale oproep is ook relevant voor de Nederlandse politiek. Daarom lanceren Cordaid en Justice and Peace, lid van de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad, samen met een groep kerkelijke en maatschappelijke organisaties, een moreel appel op de regering en het parlement. In een open brief roepen de organisaties op haast te maken met een humaan migratie en ontwikkelingsbeleid, waarbij de bescherming van de rechten en de menswaardigheid van elke persoon, in het bijzonder de meest kwetsbaren, centraal staat.

Mgr. De Korte, bisschop referent voor Kerk en Samenleving: “De oproep van Paus Franciscus lezen we allereerst als een uitdaging aan ieder van ons om, in onze eigen omgeving, om te zien naar elkaar en vooral naar hen die van heinde en ver in onze samenleving hun toevlucht hebben gevonden. Samen bouwen aan een herbergzaam Nederland waarin mensen welkom zijn, vanuit wederzijds respect en liefde, zoals verwoord in de kerstboodschap 2015 van de Nederlandse bisschoppen.”

Lees het gehele persbericht en de open brief [PDF]