Nieuw bij SKIN-Rotterdam

SKIN Rotterdam, de grootste koepelorganisatie van lokale migrantenkerken in ons land, heeft een nieuwe directeur. Karin de Schipper-Visser is de opvolger van Madelon Grant, die de functie tot voor kort uitoefende en inmiddels een baan bij Pax heeft gevonden. Karin de Schipper heeft tien jaar in Indonesië gewoond en gewerkt. Ze is betrokken bij de PKN in Alphen aan den Rijn.