Groei webbezoek

De groei van het aantal bezoekers aan de website van de Raad van Kerken heeft zich in het tweede gedeelte van 2017 verder doorgezet. Daarmee komt het aantal mensen dat gebruik maakt van de website op 423.500 personen. Dat is een groei ten opzichte van 2016 van 54 procent.

In de halfjaarcijfers tekende zich de sterke groei al af. Redenen voor de toename van het bezoek liggen in de actuele berichtgeving en in de goede toegang per smartphone naar de site. Hoewel er enige teruggang is in de zomer, blijft het aantal frequente bezoekers op niveau.

Opmerkelijk is de piek in 2017 in de maand september. In andere jaren piekt het webbezoek in december en in januari. De stijging in 2017 heeft te maken met de campagne rond Kerkproeverij, waar twintig kerken aan hebben deelgenomen. Hoewel er een gemeenschappelijke promotieside was bij de EO, bezochten velen ook de website van de Raad van Kerken, omdat je bij de Raad met name toerustend materiaal kon vinden en de directe actualiteit kon volgen.

Als je naar de verdeling van de percentages over de maanden kijkt, vallen drie dingen op. Allereerst dat de maand juli juist de maand is dat procentueel gezien de meeste Kerkproeverij-geïnteresseerden de website van de Raad bezochten. Dat lijkt vreemd, omdat de maand juli doorgaans enige daling laat zien in websitebezoek vanwege de vakantie. Dat Kerkproeverij afwijkt, maakt duidelijk dat de Raad van Kerken in de genoemde periode belangrijk is geweest als leverancier van toerustingsmateriaal. Mensen in plaatselijke gemeenten die de instructies verzorgen hebben in de regel enkele maanden voor de feitelijke uitvoering van hun campagne al materiaal nodig. Het maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat een organisatie als de Raad het materiaal in een vroeg stadium aanreikt.

Opmerkelijk zijn ook de relatief hoge frequentie van website-bezoek in februari (dat valt samen met de instructiedag van Michael Harvey in Nijkerk) en het doorlopende bezoek aan de site, nadat de campagne al is afgerond. Dat laatste laat zien dat er verschillende parochies en gemeenten zijn die ook in 2018 van plan zijn om mee te doen met de Kerkproeverij.

Toen in juni de halfjaarcijfers bekend werden is er met een kerngroep van vrijwilligers (groene websites en algemene website) een bespreking geweest en nagedacht over de voorpagina. Er zijn daarbij enkele aanpassingen gemaakt. Er is onder meer voor gekozen om rechts op de site een ankeiler (profielbericht) te plaatsen van de regio. Iedere week wisselt het bericht en nodigt het de bezoekers uit om dieper in de side te klikken om meer berichten te lezen van de regio. Als we nu kijken naar het tweede halve jaar, zien we dat het bezoek aan de regio-pagina’s fractioneel gegroeid is met ongeveer 1 procent per maand. Blijkbaar kunnen we de aanlevering van berichten nog verbeteren, zodat plaatselijke raden van kerken verleid worden om verder kennis te nemen van de regionale pagina’s.

Een belangrijke reden voor mensen om de website van de Raad te bezoeken is de informatie van de Week van Gebed. Dit jaar gaat het over ‘Recht door zee’. Het materiaal komt uit de Cariben. Op het moment dat de statistiek werd bekeken is er nog een maand te gaan, voordat de week plaatsvindt. Opmerkelijk is het hoge bezoekerstal van het onderdeel ‘suggesties voor de basisschool’. Ook de meditatie en de voorbeelden van bloemschikken zijn goed bekeken.