E-flits, november 2017

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Save the date
Er komen in 2018 twee belangrijke vieringen aan. U kunt de data al in uw agenda zetten. U ben van harte welkom. Maandag 21 mei, tweede pinksterdag, staat de Raad van Kerken in Nederland stil bij zijn 50-jarig bestaan in de Joriskerk in Amersfoort. Donderdagmiddag 23 augustus 2018 viert de Wereldraad van Kerken zijn 70ste verjaardag met een pelgrimage door de hoofdstad en een viering in de Nieuwe Kerk.

G-kerken
Op 11 november vieren de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken hun intentie om tot een vereniging van de twee kerken te komen in de Nieuwe Kerk in Kampen. Samen met de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ze enkele dagen later (15 november) bij een bezinningsmiddag met de Raad van Kerken in Nederland.

Vluchtelingen
De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken vraagt plaatselijke raden om speciale aandacht te geven aan vluchtelingen zonder verblijfsdocumenten. Plaatselijke ‘Bed Bad en Brood locaties’ zitten overvol. Meer info: klik hier

Verkenning Kerkennacht
Wat moet het thema worden voor de kerkennacht in 2019? Welke plaatsen hebben plannen om mee te doen met deze editie van de kerkennacht? Hoe kunnen plaatsen in gezamenlijkheid naar buiten treden? Al die vragen komen aan de orde op dinsdag 28 november vanaf 19.00 uur bij de Raad van Kerken (Kon. Wilhelminalaan 5, Amersfoort). Wie wil, kan meepraten (opgave via rvk@raadvankerken.nl). 

Werkbezoek
De Raad van Kerken gaat op 29 november op bezoek bij een zorginstelling in Hilversum. Het werkbezoek past bij de bezinning op een publicatie die later verschijnt over de laatste levensfase van een mens. Mensen die zelf over het thema willen meepraten, kunnen terecht op vrijdag 10 november in de Bergkerk, waar twee Amersfoortse predikanten een uitvoerig programma aanbieden over het onderwerp ‘Nader tot het einde’; klik hier

Geestelijke zorg
Hindoes en christenen gaan samen in gesprek over de geestelijke zorgverlening in instellingen. De contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken geeft daaraan ook zijn medewerking. De studiemiddag wordt gehouden aan de PThU in Amsterdam op 21 november vanaf 13.15 uur. Opgave via evenementen.gv@gmail.com Meer informatie: klik hier

Oikos
Het moderamen heeft met begrip gereageerd op het besluit van de stichting Oikos om zichzelf op te heffen per 1 januari 2018. Er wordt nog nagedacht over mogelijkheden het (wereld)diaconaat van de kerken onderling zo af te stemmen, dat een deel van de werkzaamheden voortgang kan vinden.

Tafels van hoop
De projectgroep Vluchtelingen vraagt aandacht voor de Tafels van Hoop. Op 18 december, de internationale dag van de migrant, probeert een initiatiefgroep vanuit KerkinActie, op allerlei plekken (kerken, scholen en andere instellingen) een maaltijd te laten organiseren met vluchtelingen. Door zoveel mogelijk meters tafels te verzamelen hoopt de projectgroep een bijdrage te leveren aan de langste tafel van Nederland ooit. Meer informatie klik hier. Er is een poster en een draaiboek te downloaden.

Mirkis
De Iraakse aartsbisschop Mirkis komt naar Nederland. Wie wil kan hem ontmoeten op 13 november ’s middags vanaf 14.00 uur in Utrecht. Op de website is een artikel te vinden (klik hier) waarin hij zijn analyse geeft over de huidige situatie waarin zoiets als een Marshalplan moet worden opgepakt. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Stagiaire
De Raad van Kerken heeft de komende maanden versterking van Daniëlle Leder. Zij studeert aan de Universiteit voor Humanistiek en werkt als diaconaal werker in Haarlem.
________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 10, nr. 10 (november) van de e-flits. 

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland. Steun aan de Raad is steun voor solidariteit.