Geestelijke zorgverlening

vanuit een hindoe en een christelijk perspectief

Studiemiddag 21 november 2017: op deze studiemiddag gaan hindoes en christenen in gesprek over de voorwaarden, de betekenis en het eigen karakter van de geestelijke zorgverlening in verschillende zorginstellingen vanuit een hindoeïstische dan wel christelijke achtergrond. Hoewel de focus ligt op zorginstellingen als ziekenhuizen en verzorgingshuizen, zal er ook aandacht zijn voor de zorgverlening in de gevangenis en in het leger.

13.15 u.:    Welkom en ontvangst.
13.30 u.:    Inleiding op het thema.
13.45 u.:    Geestelijke zorgverlening vanuit een hindoeïstisch perspectief, door Rawie Sewnath
14.15 u.:    Reactie door Benita Spronk, hoofd van de dienst pastoraat en geestelijke verzorging van het VUmc.
14. 30 u.:   Geestelijke zorgverlening vanuit een christelijk perspectief, door Guido Schürmann
15.00 u.:    Reactie van de hindoe pandit Haridatt Koendan.
15.15 u.:        Pauze.
15.45 u.:    Reacties op de reacties van Rawie Sewnath en Guido Schürmann.
16.00 u.:    Discussie met de zaal.
17.00 u.:    Einde.

Dr. Erik de Jongh van de Vrije Universiteit is dagvoorzitter.

Organisatoren
•    De afdeling voor Buddhist, Hindu and Interfaith Spiritual Care van de Vrije Universiteit te Amsterdam en
•    De Contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken in Nederland

Locatie:
Protestantse Theologische Universiteit
Filmzaal, zaal 1E-24
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam

Informatie bij Dr. Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com
Aanmeldingen bij Razi Quadir van Buddhist, Hindu and Interfaith Spiritual Care,
e-mail: evenementen.gv@gmail.com