Nader tot het einde

‘Nader tot het einde’. Dat is de titel van een symposium georganiseerd door twee pastores uit Amersfoort. Ds. René Rosmolen en ds. Jan van Baardwijk hebben de opzet gemaakt. Ze stellen in een convocatie vast, dat er heel verschillend gedacht wordt in de samenleving over ‘een goede dood’. Tijdens het symposium zoeken ze overigens niet de morele sfeer, maar eerder meer persoonlijke en relationele categorieën als ‘verlies, tragiek, nuance, compassie en context’.

Het eigen initiatief komt min of meer tegelijk met de extra aandacht die er vanuit de Raad van Kerken aan de thema’s van de derde en vierde levensfase wordt gegeven. Een delegatie van de Raad gaat eind november op werkbezoek naar een zorginstelling in Hilversum. En enkele schrijvers bereiden een publicatie voor bij de Raad waarin bijbels-theologische, praktische en ethische lijnen worden aangereikt. Die publicatie zal begin 2018 verschijnen.

Het symposium van René Rosmolen en Jan van Baardwijk vindt binnenkort al plaats: op 10 november in de Bergkerk in Amersfoort, van 10 uur tot 16 uur. Het thema ‘ouderdom en levenseinde’ wordt vanuit verschillende perspectieven benaderd:
• Dr. Els van Wijngaarden over ‘Voltooid leven’.
• Schrijfster Vonne van der Meer over haar boek ‘Winter in Gloster Huis’.
• Em. pastor Marinus van den Berg over ‘Meegaan tot het einde’ en het Ars Moriendi model.
• Prof. Dr. Erik Borgman over ‘De waarde van kwetsbaar leven hooghouden’.
• Drs. Alex A. van der Male, kader arts palliatieve zorg/docent Erasmus MC : ‘Aanwezig ….zijn’
Twee van de inleiders werken overigens ook mee aan de publicatie die de Raad later zal uitbrengen.

Het symposium in Amersfoort is in eerste instantie bedoeld, zo zeggen de initiatiefnemers, voor ouderen. Daarnaast is iedereen welkom met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten.

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van
€ 60, – (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 10 november”.

Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 – 4617917), ds. Jan van Baardwijk (033 – 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René Rosmolen (033 – 4801553, r.rosmolen@casema.nl.)

Voor wie het aangaat zijn er studiepunten te behalen door deel te nemen. Accreditaties:
SKGV: 1 punt in de categorie vakbekwaamheid. PKN: aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE, met vermelding van de studiebelasting.

Foto: Kees Verwey ‘Man en vrouw aan tafel’ 1965