Vaticaan tekent wel

Aartsbisschop Paul Gallagher, minister van Buitenlandse Zaken van Vatikaan, tekende deze week als één van de eersten het Verdrag inzake het verbod op kernwapens in de Verenigde Naties. De Heilige Stoel is daarmee één van de tientallen landen die het verdrag van een handtekening voorziet. Nederland liet bij monde van de Nederlandse viceambassadeur bij de VN Lise Gregoire-Van Haaren eerder weten het verdrag niet te zullen ondertekenen. Het zou ingaan tegen verplichtingen die Nederland heeft tegenover de NAVO. Zoals bekend zijn er nucleaire wapens van de Amerikanen op basis Volkel gestationeerd.

‘Nucleaire wapens bieden een valse gevoel van veiligheid,’ zei de aartsbisschop in een toelichting deze week. ‘Vrede en internationale stabiliteit kan niet worden gebaseerd op wederzijds verzekerde vernietiging of op de dreiging van vernietiging’. Meer dan 40 andere landen hebben inmiddels het verdrag ondertekend. Het Vaticaan is van mening dat ‘een nucleair proefverbod, nucleaire non-proliferatie en nucleaire ontwapening nauw verbonden zijn en zo snel mogelijk onder effectieve internationale controle moet worden gerealiseerd’.

De algemene secretaris van de Wereldraad van Kerken, dr. Olav Fykse Tveit, heeft waardering uitgesproken voor het verdrag en zijn ondertekenaars. ‘Door het verdrag te ondertekenen hebben deze landen de leiding genomen in het beschermen van al onze landen en de planeet die ons thuis is’, zei hij. Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat vele nationale leiders snel het verdrag zullen ratificeren. “Dit nieuwe verdrag kan uiteindelijk miljoenen levens redden’, zei hij.

Dr Emily Welty, vice-voorzitter van de commissie van de Wereldraad voor internationale zaken, woonde de ondertekening van het verdrag bij. ‘Dit verdrag vertegenwoordigt de morele moed van de internationale gemeenschap – en een actief partnerschap tussen een breed scala van maatschappelijke organisaties en overheden – om een van de meest verschrikkelijke en moreel onwenselijke wapens van onze tijd te veroordelen”, aldus dr. Welty. ‘We verbinden ons ertoe aan te blijven werken voor een wereld zonder de dreiging van kernwapens’.

Foto’s:
1. Kernkoppen uit VS (foto internet)
2. Dr. Emily Welty (links) met Melisande Schifter, beide lid van de internationale commissie van de Wereldraad