Utrecht loopt zich warm

Op tientallen plaatsen in Nederland wordt in de vredesweek een walk of peace gehouden. Onder de bezoekers zijn niet alleen mensen die plaatselijk warm lopen voor vredesinitiatieven. Er zijn ook verspieders die in een concrete stad de kunst afkijken om volgend jaar zelf een walk of peace op te zetten. In Domstad Utrecht was maandag 18 september al een voorbereidende bijeenkomst om in 2018 een groot opgezette walk aan te bieden.

Ze hebben al een datum in Utrecht: 22 september 2018. En ze hebben al een route: van Lepelenburg naar de Dom. Maar wat zich daartussen afspeelt moet nog worden uitgewerkt. Duidelijk is wel, dat men probeert alle wijken uit Utrecht bij het initiatief te betrekken. En hoewel men veel kader uit de christelijke gemeenschappen heeft, wil men ook andere religies en meer algemene initiatieven bij de walk of peace betrekken. Vandaar dat iemand maandag een column voorlas over een ervaring van vrede in een fitnesscentrum. En een van de pastores vertelde over een buurtfeest speciaal opgezet voor migranten.

Edwin Ruigrok van Pax legde de drie wegen uit die Dorothee Sölle inbrengt als het gaat over vrede. Er is een via positiva, een via negativa en een via transformativa. Edwin noemde het prachtig, dat Sölle begint met datgene wat ze positief waarneemt. Klaas van der Kamp vertelde dat wat hem betreft het spiegelverhaal in de bijbel voor een walk of peace te vinden is in het volk Israël dat door de woestijn loopt. ‘De woestijnervaring is de bakermat van we als cultuur ijken’. Hij citeerde de Franse psychotherapeur Pierre Yves Brissiaud, die lopen typeert als ‘een manier om in verbinding te blijven met het eenvoudige leven, met de natuur’. Brissiaud maakt onderscheid tussen het lopen door de natuur en het lopen in de stad. Het eerste verbindt je met het al, het tweede bepaalt je bij sociaal gedrag.

Annemarieke Hollanders van Pax liet beelden zien van landelijke walks of peace, respectievelijk in Den Haag en Enschede. Het gaat om ontmoeting, verbinding en samenzijn, werd in een toelichting gezegd. Om te oefenen vroeg de voorzitter van de bijeenkomst Leon Bal de bezoekers een plek in de stad in gedachten te nemen die voor hen vrede uitademt. De één kwam met bomen die in de buurt met hun takken naar boven een soort vingerwijzing aanreiken; de ander kwam met een buurtcentrum en een derde sprak het verlangen uit dat de hele Domstad Vredesstad zou willen zijn.

Foto’s:
1. In de Geertekerk waren enkele musici die het publiek verleiden op weg te gaan met hun jiddisch klinkende muziek;
2. Leon Bal vroeg bezoekers om plek te kiezen in de kerk al naar gelang de windrichting van wonen en werken in Utrecht.

Voor plaatsen waar een walk of peace wordt gehouden, klik hier