Kracht van woorden

In een wereld waarin men al te gemakkelijk spreekt over inzet van wapens, zijn ook mensen die juist de kracht laten zien van vredesmissies niet op de taal van wapentuig gepasseerd. Woensdag 20 september 2017 was dat de insteek van het vredessymposium in het Oude Stadhuis te Utrecht.

Dit vredessymposium is het initiatief van een coalitie van Nederlandse vredesorganisaties. Zij willen de bewustwording over nut en noodzaak van vredesmissies zonder wapens vergroten. Dit doen zij door burgers in te zetten op plaatsen waar geweld heerst of dreigt. Vrouwen spelen een belangrijke rol daarin. Hoewel in de periode 1992-2011 slechts 9 procent van alle vredesonderhandelaars vrouw was. Zij hebben vaak een andere kijk op het vredesproces.

Drie vredeswerkers vertelden tijdens dit symposium over hun vredesmissies. Julienne Doppenberg-Difukidi (Stichting Tosangana) al jaren actief in de Democratische Republiek Congo en zelf daarvan afkomstig. Zij strijdt vooral voor gelijkwaardigheid van man en vrouw. Tevens stimuleert zij in samenwerking met enkele parlementleden ook onderwijs en democratisch bewustzijn bij de kinderen aldaar. Lotte Helder (Silba) ging als verkiezingswaarneemster naar jonge democratieën als Albanië en Macedonië. Remco Bouma (Peace Brigades International) verbleef twee jaar in Columbia en stond daar lokale vredesvrouwen en mensenrechtenverdedigers bij in hun strijd voor vrede en een rechtvaardige samenleving.

Verder werd Rosa Manus (1881-1942) vredesactiviste en feministe geëerd. Zij streed in de jaren dertig voor ontwapening en tegen het fascisme. Zij kwam uiteindelijk om in een concentratiekamp, maar was van het kaliber Aletta Jacobs.

Wilt u meer weten over dit vredesinitiatief? Mail vredesmissieszonderwapens@gmail.com en men wijst u de weg.

’s Avonds was er in de Domkerk in Utrecht een “Ode aan de Vrede” een sfeervol samenzijn met lezing van dr. Annine van der Meer omlijst met muziek onder de titel “Wereldvrede en de rol van de vrouw”. Pax en de Academie PanSophia organiseerden deze vredesmanifestatie. Ook hier werd veel hoop gevestigd op vrouwenbewegingen.

Rik Bronkhorst

Foto: poster ontworpen door Amerikaan Jing Zhou (te zien in het museum in Verdun)