LHBT-beleid Britse RKK

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen houden kerken zich bezig met de vragen van homoseksualiteit en transgender. Het blad ‘The National Catholic Reporter’ bericht dat de Rooms-Katholieke Onderwijsdienst van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie van Engeland en Wales een boekje heeft gemaakt met de titel ‘Gemaakt naar Gods beeld’ (‘Made in God’s Image’) met de ondertitel: ‘Homofobe en Bifobische Pesterijen op Katholieke Scholen aan de kaak stellen’. De uitgave kan min of meer worden gelezen in een zelfde context als de brochure die onlangs in Nederland is gepresenteerd door prof. dr. Heleen Zorgdrager, die één van de eerste exemplaren van een Nederlandse uitgave aanbood aan een vertegenwoordiging van de Raad van Kerken in Amsterdam.

‘Lesbische, homo, biseksuele en transgender studenten (Nederlands: LHBT) in Britse katholieke scholen zullen zich in het komende academische jaar waarschijnlijk veiliger voelen, dankzij een nieuwe reeks richtlijnen voor opvoeders die gericht is op vermindering van pesten van seksuele minderheden’, zo begint het artikel in de National Catholic Reporter. Het blad noemt de publicatie van de bisschoppenconferentie in het Verenigd Koninkrijk een mijlpaal, omdat het een eerste initiatief betreft om pesten tegen te gaan tegen de genoemde focusgroep.

Het 36-pagina’s tellende boekje biedt een ideële onderbouwing voor het tegengaan van pesterijen. Het reikt een reeks van acht lesplannen aan voor het gesprek met middelbare scholieren over respect voor lesbische, gay en biseksuele personen. Ook het pesten van transgender mensen is opgenomen in de lesplannen.

‘Made in God’s Image’ begint bij de eigen rooms-katholieke grondslagen. Ze bieden een richtsnoer voor ‘de katholieke inzet voor de pastorale zorg van leerlingen en in het bijzonder het uitbannen van homofobe stereotyperen en pesten voor alle kinderen en jongeren op rooms-katholieke scholen’.

‘De katholieke basis van het document en de gevoelige manier waarop men ingaat op een emotioneel probleem, maken de uitgave zeer effectief’, aldus de National Catholic Reporter. Het tijdschrift noemt de uitgave een bijdrage van de bisschoppen aan het overheidsbeleid, waarin wordt aangedrongen op meer gelijkheid voor LHBT-mensen.

De commissie van de Britse bisschoppen heeft bij de totstandkoming van de uitgave meer dan 50 rooms-katholieke scholen geraadpleegd. De scholen hebben verteld van situaties en hebben middelen aangereikt om daarmee om te gaan. De uitgave is dan ook praktisch van aard en wars van top-down denken. Het document gaat verder dan het corrigeren van gedrag. Het onderzoekt de structurele vragen die moeten worden aangepakt om meer respect voor LHBT-jeugd te leren.  

De uitgave adviseert opvoeders hoe ze kunnen omgaan met LHBT-vragen. De tekst geeft ook suggesties voor materiaal in een schoolbibliotheek. Volgens de National Catholic Reporter laat de Britse uitgave zien dat seksuele ethiek niet in mindering hoeft te komen op sociale rechtvaardigheid. ‘Anti-pest-programma’s helpen niet alleen potentiële slachtoffers, maar ook potentiële daders’, aldus de National Catholic Reporter. ‘Anti-pesten gaat ook over het genezen van de angsten en leugens die in gedachten van potentiële daders kunnen wonen’.

De benadering van de bisschoppenconferentie in het Verenigd Koninkrijk is opmerkelijk en wijkt bijvoorbeeld af van de Amerikaanse collegae. Toen in 2010 cijfers bekend werden van zelfmoord door LHBT-jeugd die was gepest, spraken religieuze leiders van verschillende denominaties over mogelijkheden om de pesterijen te beëindigen. De Amerikaanse bisschoppen hebben daarop nog geen concrete maatregelen bekend gemaakt, aldus de National Catholic Reporter. Zij besteden juist geld en energie aan het bestrijden van een gelijke behandeling van LHBT-mensen.

Klik hier voor informatie over Nederlandse uitgave

Illustraties uit National Catholic Reporter