Brochure trans* voor Raad

Henk Meulink, voorzitter van de Raad van Kerken in Amsterdam, is één van de mensen die afgelopen zondag 6 augustus een eerste exemplaar van de brochure ‘Transgender, geloof en kerk’ in ontvangst nam. Andere mensen die een eerste exemplaar ontvingen waren Corine van Dun, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, en Eveline van den Boom, voorzitter van Transvisie. Prof. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar van de Protestantse Theologische Universiteit gaf een toelichting bij de uitgave. De overhandiging vond plaats ’s middags na een zogenoemde Trans Pride Kerkdienst in de Keizersgrachtkerk van Amsterdam.

Bij transgenders gaat het om mensen die zich niet kunnen verenigen met het geslacht waarin ze zijn geboren. De brochure ‘Transgender, geloof en kerk’ biedt daar informatie over, speciaal bedoeld voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen. De brochure is een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit. Prof.dr. Heleen Zorgdrager maakt deel uit van de onderzoeksgroep ‘Transcenders’, die zich bezighoudt met vragen rond ‘genderidentiteit, kerk en geloof’. Professor Zorgdrager: ‘Ik vind het belangrijk dat er binnen kerken toegankelijke informatie is om de vreemdheid en het onbegrip rond transgender-zijn weg te nemen. Allereerst als steun in de rug voor de mensen zelf, maar ook omdat ze de gemeenschap zoveel te bieden hebben. De kerk doet zichzelf tekort als ze al dat licht onder de korenmaat laat’.De brochure legt begrippen uit en er wordt een indruk gegeven van wat men meemaakt bij de ontdekking van genderdysforie.De uitgave heeft de ondertitel: ‘Praktische gids voor geloofgemeenschappen, pastores en andere naasten van trans*personen’.

Hieronder enkele alinea’s uit de brochure:

Veel trans*personen die gelovig zijn opgevoed, hebben een moeizame relatie tot het geloof. Het kan zijn dat zij hebben aangevoeld dat een van de norm afwijkende genderbeleving zondig of verkeerd gevonden werd. Wanneer zij iets van hun gevoelens hebben geuit, kan dat hen daadwerkelijk zijn gezegd. Sommigen komen tot de conclusie dat God man en vrouw geschapen heeft, maar niets ertussenin of ernaast, en dat zij dus niet kunnen of mogen bestaan. Mensen kunnen zich vertwijfeld afvragen waarom God hen niet ‘gewoon’ geschapen heeft, of zij een fout van God of de natuur zijn, en of zij zich niet moeten neerleggen bij hoe God hen geschapen heeft. Velen kunnen hun eigen bestaan niet met dat van een man en vrouw scheppende God verenigen en wenden zich van het geloof af’.

‘Er zijn ook mensen die tot de conclusie komen dat hun gendervariatie geen foutje van God is, maar een door Hem gegeven talent. Zij zijn ervan overtuigd, dat zij dit niet hebben ontvangen om het te begraven, maar dat het juist hun opdracht is om naar hun ware aard te gaan leven. Zij kunnen hun geloofsgemeenschap veel bieden; naast hun waarde als mens en lid van de kerk ook een andere blik op man-vrouwverhoudingen, tolerantie en zingeving’.

‘Naast het Godsbeeld spelen ook de omgeving, de gemeenschap en de liturgie een belangrijke rol in de moeizame verhoudingen tussen trans*personen en geloof. Voor mensen die zijn opgevoed met zondagse, uitermate geslachtsgebonden, kleding kan het moeten dragen van een rok of pak de kerkgang al tot een heel frustrerende ervaring maken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor wisselzang (mannen en vrouwen apart), en Bijbelteksten en formuleringen waarin men aangesproken wordt op het man- of vrouwzijn. Een tekst als Deuteronomium 22:5 (“een man zal geen vrouwenkleed aantrekken”) gaat natuurlijk nog veel verder’.

Foto’s:
1. Heleen Zorgdrager bij de presentatie van de brochure

2. Henk Meulink reageert op de ontvangen brochure
3. De brochure ‘Transgender, geloof en kerk’

De brochure kan worden besteld via hezorgdrager@pthu.nl