Najla Kassab over Syrië

Na de Wereldraad van Kerken heeft afgelopen maand ook de Wereldfederatie van Gereformeerde Kerken (WCRC) een vrouw aan het hoofd gekregen. Ds. Najla Kassab was nog maar vier maanden predikant, toen ze gekozen werd in haar functie. Voor de Evangelische Persdienst heeft ze een interview gegeven, waarin ze aangeeft dat de christenen naar haar inschatting een belangrijke rol zullen hebben te spelen in het vredesproces in Syrië.

‘De kerk is de brug tot verzoening in de toekomst’, zegt Kassab. Ondanks de verschrikkelijke ervaringen in de achterliggende periode is er sprake van een opleving van het christelijk geloof, meent ze. Ongetwijfeld lopen wens en werkelijkheid enigszins in elkaar over bij de vrouw die zelf lid is van de evangelische kerk van Syrië en Libanon. Kassab woont met haar familie in Beirut en reist als directeur van de educatieve afdeling van haar kerk regelmatig naar Syrië. Ze wil daarmee aan Syrië laten zien dat men solidair is. De 52-jarige voorzitter merkt dat de christenen in het door oorlogsgeweld gekwelde gebied nog steeds in goede verhoudingen leven met de gematigde moslims.

Kassab hoopt met haar uitlatingen verdere steun te ontvangen voor de wederopbouw van het gebied. Haar eigen kerk steunt de mensen met levensmiddelen, medicamenten, onderwijs en onderdak. De op 7 juli in Leipzig gekozen leidster van 80 miljoen gereformeerde christenen zegt dat verdere steun nodig is, ook voor de 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon. Kassab vertelde dat ze regelmatig meisjes van zeven jaar nog om twaalf uur ’s nachts over straat ziet lopen om te bedelen. Met steun van de wereldorganisatie zijn er nu vijf scholen gestart. Bij haar aantreden zei Kassab al, dat het onvoldoende is op situaties van onrecht te wijzen. ‘We moeten ons op de heling toeleggen’.

De Evangelische Kerk in Syrië en Libanon heeft in januari 2017 de ordinatie van vrouwen ingevoerd. Kassab werd in maart 2017 geordineerd. Ze is getrouwd met Joseph Kassab, de algemeen secretaris van de synode van de Evangelische Kerk in Syrië en Libanon. ‘Ik heb me sinds 1993 ingezet voor de mogelijkheid dat vrouwen in het Midden-Oosten tot het ambt kunnen toetreden, en ik dank God dat er nu twee vrouwen zijn geordineerd’, zei Kassab kort na haar toetreding tot het ambt. De meeste lidkerken van de WCRC kennen de vrouw in het ambt; toch waren er in 2009 zo’n 40 kerken die daar tegen zijn: 7 in Europa, 18 in Afrika, 3 in het Midden-Oosten en 9 in Latijns-Amerika en Azië. Tijdens de assemblee werd opgeroepen aan deze situatie een einde te brengen en er ook in de eigen samenstelling voor te zorgen dat er sprake is van volstrekte balans. ‘Op gender gebaseerd geweld is één van de grootste uitdagingen in de wereld’, zei dr. Dorcas Gordon van het John Knox College in Toronto, in een speech voor de WCRC. 

Najli Kassab volgt dr. Jerry Pillay op uit Zuid-Afrika. Kassab benadrukte tijdens haar benoeming voor de WCRC het belang van de oecumene. ‘Als Gereformeerde mensen kunnen we niet overleven zonder de oecumene’. Afgelopen maand waren ruim 300 afgevaardigden bijeen in Leipzig en Berlijn van 126 van de 233 lidkerken. En er waren honderden gasten. Onder de deelnemers was een zware delegatie van de Protestantse Kerk in Nederland, onder wie de voorzitter en de scriba. Zij kozen een nieuw presidium en een nieuw uitvoerend comité met 22 mensen, waarin verder geen Nederlanders zijn gekozen vorige maand. Van hen zijn er 10 man en 12 vrouw. Naar wij konden traceren is het voor het eerst in de geschiedenis dat een meerderheid van vrouwen de dienst uitmaakt in een dergelijk internationaal orgaan; maar helemaal zeker zijn we niet; tenslotte is er in de Nederlandse pers geen uitvoerige analyse van gemaakt, en dat zou je eigenlijk wel verwachten als deze bewering juist is. Het gaat om de volgende gekozen mensen:

Voorzitter ds. Najla Kassab uit Libanon;
Vice-voorzitter ds. Dr. Samuel Ayete-Nyampoiong uit Ghana;
Vice-voorzitter ds. Dr. Lisa Vander Wal uit de VS;
Vice-voorzitter ds. Sylvana Maria Apituley uit Indonesië;
Vice-voorzitter Raissa Viera Brasil uit Brazilië.

En verder de leden:
ds. Clayton Da Silva (Onafhankelijke Presbyteriaanse Kerk in Brazilië);
Diana Erdélyi (Hongaarse Gereformeerde Kerk);
Hilary Hagar (Presbyteriaanse Kerk van Canada);
dr. Hefin Jones (Unie van Onafhankelijken in Wales);
ds. Annabell Lallaram-Kelawan (Presbyteriaanse Kerk in Trinidad en Tobago);
ds. Hong Jung Lee (Presbyteriaanse Kerk in Korea);
Coutinho Maravilhoso Moma (Evangelische Congreationalistische Kerk in Angola);
Veronica Muchiri (Presbyteriaanse Kerk van Oost-Afrika);
ds. J. Herbert Nelson (Presbyteriaanse Kerk in de USA);
Tibonge Ng’ambi (Presbyteriaanse Kerk in Zambia);
Hannah North (Presbyteriaanse Kerk Aoteara Nieuw-Zeeland);
dr. Claudio Pasquet (Waldensische Kerk);
dr. Khid-arn Prawate (Kerk van Christus in Thailand);
ds. Milciades Pua (Presbyteriaanse Kerk van Colombia);
Mary Ekinde Salle (Presbyteriaanse Kerk van Kameroen);
dr. Susan Thomas (Kerk van Zuid-India).

Andere deelnemers bij het uitvoerend comité zijn:
Penningmeester dr. Johann Weusmann uit Duitsland; 
Algemeen secretaris ds. Chris Ferguson uit Canada;

ds. Agnaldo P. Gomes, president van de Alliantie van Presbyteriaanse en Gereformeerde Kerken in Latijns-Amerika;
ds. Jan-Gerd Heetderks, president van de WCRC Europa;
ds. Eric So, moderator van Noord-Oost Azië regio-council Hong-Kong. 

Foto’s (WCRC): 
1. De nieuwe voorzitter ds. Najla Kassab
2. De WCRC kreeg uiteindelijk zelfs meer vrouwen dan mannen in het uitvoerend comité
3. De Nederlander ds. Bas Plaisier (tweede van links) is één van de mensen die in de achterliggende jaren vice-voorzitter was, ook onder de vier vice-voorzitters is het gender-principe nu doorgetrokken