Ramadangroet 2017

De Ramadan is begonnen. De Raad van Kerken heeft een ramadangroet opgesteld die kan worden gebruikt door plaatselijke raden van kerken en andere christelijke gemeenschappen die de moslims een bemoedigende kaart willen sturen tijdens de vastentijd. 

De vastentijd begint in 2017 op vrijdagavond 26 mei en eindigt op zaterdagavond 24 juni. Het begin en het einde van de Ramadan is afhankelijk van de stand van de maan. Wanneer Ramadan 2017 begint en eindigt wordt daardoor pas één of twee dagen van te voren bekend.

De tekst die dit jaar door de Raad van Kerken daarvoor wordt aangereikt, luidt:

Het bijzondere van 2017 is dat ons christelijke Pinksterfeest midden in uw vastenmaand valt.

Pinksteren is voor ons het feest van de Geest, van de bezieling. Eén van de kenmerken daarvan is, dat de mensen elkaar begrijpen en zich met elkaar verbonden voelen, omdat ze als het ware dezelfde taal spreken. In die zin is Pinksteren precies het tegenovergestelde van de Babylonische spraakverwarring.

De laatste tijd ervaren wij dagelijks hoezeer mensen een verschillende taal spreken en elkaar niet meer verstaan. Elke groep zit in een eigen bubbel, met alle gevolgen van dien.

Wij wensen u en ons toe dat de Ramadan en Pinksteren ons als moslims en christenen dichter bij elkaar brengen en dat we elkaar steeds beter mogen verstaan en begrijpen, juist ook als het gaat om datgene wat ons bezielt.

Wij wensen u in deze periode veel zegen en geluk toe.

downloaden word-document: klik hier
downloaden pdf: klik hier