E-flits, mei 2017

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten zijn associé van de Raad van Kerken in Nederland geworden. Na de Nieuw-Apostolische Kerk is het de tweede kerk die in een jaar tijd toetreedt tot de Raad. In totaal zijn er achttien kerken / kerkelijke gemeenschappen aangesloten.

Armoede
Het begint met soep en broodjes. Daarna volgt er een inleiding op de armoedebarometer. Vervolgens is er informatie over de diaconale vertrouwenspersoon. En het geheel wordt bekroond met twee workshops. Het knooppunt Kerken en Armoede organiseert op 11 mei in het Baken in Woerden een ontmoeting rond ‘Samen tegen armoede’ en op 1 juni in de Ichthuskerk in Colmschate bij Deventer. Het duurt van 18.00 tot 21.30 uur. Aanmeldingen en informatie: klik hier.

Film kerkennacht
Er is een prachtig filmpje van 2 minuten gemaakt, waarin een actrice, de preses van de PKN-synode en de algemeen secretaris van de Raad van Kerken als persoon voor het collectief in beeld komen, terwijl mgr. Gerard de Korte een gedicht over ‘Meer dan een dak’ leest, het thema van de kerkennacht. Klik hier

Nieuw pelgrimslied
Ds. Gert Landman heeft een nieuw pelgrimslied gemaakt, wat onderdeel uitmaakt van het programma op 16 juni, als er een sing-in/masterclass wordt georganiseerd bij de Raad van Kerken rond pelgrimsliederen in diverse tradities. Het nieuwe lied is de titelsong van een internationale bundel. Klik hier om het lied zelf te oefenen.

Kerkproeverij verslag
Op de website van de Raad van Kerken worden diverse materialen genoemd (klik hier) die plaatselijke kerken en parochies kunnen gebruiken bij de organisatie van hun eigen kerkproeverij. Op de website www.kerkproeverij.nl komen nog allerlei aanvullingen. Michael Harvey riep tijdens een studiedag over de kerkproeverij plaatselijke gemeenten op om eens een mystery guest uit te nodigen en hem / haar naderhand rapport te laten uitbrengen over de ervaringen. Dat kan helpen om met een zekere onbevangenheid na te gaan denken over mogelijkheden de uitnodigende houding te verbeteren.

Groningen
Er is 2300 kilometer aan nieuwe pelgrimsroute geopend in Groningen, berichtte oecumenisch ambassadeur Jaap van der Linden. Op zondag 7 mei organiseert de Kerk en Bodembeweging op een deel van die route met de provinciale Raad van Kerken een pelgrimage naar Bedum. De tocht illustreert de gasproblematiek. Klik hier.

Dodenherdenking bevrijding
Op de website van de Raad van Kerken zijn diverse stukken te vinden die bij dodenherdenking en Bevrijdingsdag kunnen worden voorgelezen. Je kunt ook zoeken door het trefwoord ‘dodenherdenking’ of ‘bevrijdingsdag’ in de zoekfunctie te typen.

Ramadangroet
De ramadan loopt in 2017 van vrijdag 26 mei tot zaterdag 24 juni. Op de website is een speciale groet te vinden, die kerken naar naburige moskeeën kunnen sturen. Klik hier.

Verkenning Rome
Een delegatie met onder meer leden van de Doopsgezinde Sociëteit en het Leger des Heils is vanuit Nederland op bezoek geweest in Rome om met mensen van Sant’Egidio over de human corridors voor vluchtelingen te spreken. Gekeken wordt of een dergelijke optie voor Nederland zou kunnen werken.

Handboek walk of peace
De taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede werkt met Pax aan een handboek om plaatselijk een walk of peace op te zetten, zoals er eerder al landelijk werden gehouden in Den Haag en Enschede. Het handboek wordt gepresenteerd tijdens de ambassadeursdag van Pax op 20 mei in Utrecht, St. Jacobsstraat 12, ergens tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Klik hier.
________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 10, nr. 5 (mei) van de e-flits.
Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.