Materialen Kerkproeverij

Rachèl Koopmans van de EO presenteerde tijdens de studiemiddag in Nijkerk op vrijdag 21 april diverse hulpmiddelen die men plaatselijk kan gebruiken om de Kerkproeverij te organiseren.

1. Uitnodigingskaarten. Er zijn concrete kaarten met een kerk en de tekst ‘Uitnodiging’ en de tekst ‘Zin om naar de kerk te gaan met mij?’

2. Posters. Er zijn posters met het logo van de campagne en de woorden ‘Kerkproeverij 2017. 9 en 10 september. Heb jij al plannen dit weekend?’

3. Leaflet voor kerkbladredacties. De Zalige Zalm heeft een leaflet gemaakt met concrete tips in twee fasen: fase 1 is die van de voorbereiding (mei t/m augustus), fase 2 is die van het septembernummer van een kerkblad met uitnodigingen (september).

4. Leaflet met tips. Er zijn 5 tips ‘Hoe help ik mijn gemeenteleden om iemand uit te nodigen’ en 5 tips ‘Ik wil best iemand uitnodigen, maar hoe doe ik dat’.

5. Boekje ‘De Missionaire Eredienst’. De PKN heeft een boekje gemaakt ‘De Missionaire Eredienst’, met allerlei aandachtspunten die men voor een dienst kan gebruiken.

6. Boek ‘Meer dan welkom’. Ark Media heeft het boek ‘Meer dan Welkom’ uitgebracht, een vertaling van een boek van Michael Harvey over een uitnodigende kerk.

7. Website. De website www.kerkproeverij.nl bundelt informatie, dus men kan er rondneuzen en idee opdoen.

8. Nieuwsbrief. Op de website van kerkproeverij kan men zich aanmelden voor een nieuwsbrief en maandelijks op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

9. Filmpjes. De EO heeft een promofilm gemaakt van 2 minuten waarin diverse mensen uitleggen hoe het is een ander uit te nodigen. Kort voor de zomer zal er nog een tweede filmpje komen.

10. Meer filmpjes. Leo Fijen vertelde tijdens de bijeenkomst op 21 april dat de KRO/NCRV uit de serie ‘Geloofsgesprekken’ diverse montages heeft gemaakt van mensen die ooit van de kerk vervreemd waren en toch weer de weg naar de kerk teruggevonden hebben. Deze filmpjes kan men laten zien en er een gesprek over voeren.

11. RK-boekje. Uitgeverij Adveniat gaat met een boekje komen wat men als instructie kan gebruiken in Rooms-Katholieke context; mensen als pastoor Arjen Bultsma en mgr. Hans van den Hende zullen daarin op eenvoudige wijze uitleggen hoe het toegaat in een eucharistieviering.

12. Publiciteit. Diverse kanalen zullen nog opengaan in de publiciteit. Zowel EO als KRO-NCRV hebben al gesprekken opgenomen met Michael Harvey die ze zullen uitzenden. En naarmate de datum dichterbij komt van 10 september (9 september) zal er meer verschijnen. De Raad van Kerken komt rond 1 juni met een Oecumenisch Bulletin dat getoonzet is door de Kerkproeverij. En partner MissieNederland komt er in hun magazine Ideaz op terug.

Foto’s:
1. Er zijn uitnodigingskaarten, die men kan inzetten; overigens zal het ook niet zo moeilijk zijn soortgelijke kaarten zelf te maken met een touch van de eigen gemeente of parochie. 
2. Het boek ‘Meer van Welkom’ is vertaald, een tekst van Michael Harvey.
3. De diverse kerken hebben coördinatoren aangesteld voor de eigen kerk, tijdens de bijeenkomst in Nijkerk kwamen ze apart bij elkaar om de strategie en de populariteit tot nu toe in de diverse kerken te bespreken. Het succes van de campagne staat of valt immers met de bereidheid van plaatselijke pastores om aandacht aan de Kerkproeverij te besteden en de bereidheid van gewone gemeenteleden en parochianen om mensen uit hun omgeving mee te nodigen naar een eredienst. 

Voor meer informatie: www.kerkproeverij.nl; de gezamenlijke website van de initiatiefnemers, dat zijn: Raad van Kerken in Nederland, IZB, MissieNederland, EO en KRO-NCRV.