Nieuwe pelgrimsliederen

Ds. Gert Landman heeft een nieuw pelgrimslied geschreven. Hij werkt aan diverse teksten, bewerkingen zijn het van teksten die in 2016 zijn verschenen bij de Wereldraad van Kerken in de liedbundel ‘Hosanna! Ecumenical Songs for Justice and Peace’. Het gaat om de titelsong ‘Hosanna’ en verwijst naar het intochtsverhaal. Daar zijn in Nederland al wel voorbeelden van, maar het ritme van het lied van de Wereldraad is heel bijzonder.

Het gaat om het 6/8 ritme van een Oud-Spaans pelgrimslied, afwisselend verdeeld in 2-2-2 en 3-3. Ook de identificatie in het lied is bijzonder: het volk achter Jezus aan, dat zijn wij, gemeenteleden, hier en nu, op onze reis door het leven. ‘Dat leek me de moeite van het vertalen waard’, aldus Gert Landman in een toelichting die met verdere uitleg naar voren zal komen in het Oecumenisch Bulletin dat deze zomer verschijnt.

Het nieuwe lied zal aan de orde komen tijdens een masterclass bij de Raad van Kerken op 16 juni. Iedereen is daar welkom. Doel is te laten zien hoe de verschillende kerkelijke tradities pelgrimsliederen een plek geven. De Raad organiseert jaarlijks laagdrempelige samenkomsten, waar met name nieuwe pastores worden uitgenodigd en daarnaast iedereen die geïnteresseerd is. Bij het welkom hoort ook een inhoudelijke verdieping van een thema. Dit jaar is gekozen voor de liederen. Naast Gert Landman zal Willem Blonk er zijn om met de mensen te zingen. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

3. Op een ezel komt hij gereden,
in de naam van de Heer: gezegend!
Hem zij eer in de hoogste hemel,
zing: Hosanna de Zoon van David!

4. Want het koninkrijk is dichtbij ons,
gaat nu komen in al zijn volheid:
opgericht wordt wie was vernederd,
alle tranen gedroogd, Hosanna!
 
Refrein:    Kom ons helpen, o God …

wordt gevolgd door couplet 5 en 6 …..