Nieuwe gezichten PTHU

Er staan de nodige verschuivingen voor de deur bij de Protestantse Theologische Universiteit die ook de Raad van Kerken zullen raken. De Generale Synode van de Protestantse Kerk heeft de benoemingen donderdag 20 april bekrachtigd en ze worden nu via de website van de PTHU bekendgemaakt.

Dr. Maarten Wisse is benoemd als hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Maarten Wisse was onlangs nog te zien en te horen bij de presentatie van de beleving van eucharistie en avondmaal. Maarten Wisse volgt prof. Dr. Jan Muis op, die per 1 september met pensioen gaat.

Maarten Wisse is gepromoveerd in 2003 op het onderwerp ‘The Hermeneutical Implications of Change in Religious Traditions for the Interpretations of Canonical Tekst”. Bezoekers van de studiemiddag bij de Raad hebben gemerkt dat Maarten als geen ander in staat is de verstaalslag te maken van diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar een popularisering die door leken goed is te volgen. (Klik hier voor de bijeenkomst).

Erica Meijers

Een al even ingrijpende verandering voor het oecumenische werkveld betreft het emeritaat van prof. dr. Herman Noordegraaf. Hij gaat net als Muis op 1 september met emeritaat en zal worden opgevolgd door dr. Erica (P.E.M.) Meijers (1966). Zij krijgt de functie van universitair docent Diaconaat voor de vestiging Groningen. Dr. Meijers is in 2004 gepromoveerd aan de Theologische Universiteit Kampen bij de afdeling Kerkgeschiedenis/Missiologie. Na haar promotie is haar loopbaan, naast de wetenschap, de journalistieke richting opgegaan. Hiernaast is dr. Meijers momenteel als docent werkzaam voor Hogeschool Windesheim. Voor een recent gesprek met Noordegraaf: klik hier. 

Ad van Nieuwpoort

Ds. Ad van Nieuwpoort is met ingang van 1 juni benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Van Nieuwpoort volgt ds. Ruth Peetoom op (de CDA-voorzitter), die per 1 september 2017 terugtreedt. Ad van Nieuwpoort is predikant van de Protestantse gemeente van Bloemendaal en Overveen. Klik hier voor een presentatie van Ad van Nieuwpoort bij de Raad. 

Foto’s:
1. Maarten Wisse
2. Erika Meijers
3. Ad van Nieuwpoort