Reformatorisch-evangelisch

Bij oecumenische samenwerking denken we meestal aan de ontmoeting van protestanten met rooms-katholieken. En bij ‘kleine oecumene’ aan afstemming tussen enkele kleinere reformatorische kerken. Daarnaast is er ook zoiets als een toenemende samenwerking van evangelische en reformatorische christenen. Een proeve daarvan was te zien woensdagavond in de Garage Royal, een voormalige legerbasis, op de Veluwe in Gelderland. Afgevaardigden van de twee stromingen ontmoeten elkaar bij de presentatie van een mannenbijbel.

Diverse afgevaardigden benoemden de onverwacht goede afstemming tussen de twee oriëntaties. En bij sommige onderdelen was het ook wel aanpassen. Izak Kole van het HSV-bestuur (een bestuur die de Herziene Statenvertaling uitbrengt) gaf aan wel wat te moeten wennen aan het evangelische lied, dat werd vertolkt. ‘Als je zoals ik bent opgegroeid met Datheen en al enorm moest wennen aan de psalmberijming van 1773 is dit nog weer een stap verder’, zei hij met een verwijzing naar het Engelse genre dat tijdens de bijeenkomst klonk uit de mond van een evangelische sound brengende band Sir5.

Tegelijk verwoorden diverse sprekers de onverwacht goede afstemming in het proces, dat leidde tot de uitgave van een bijbelgetrouwe life-application-bijbel. De eerste exemplaren gingen naar afgevaardigden van diverse mannenbonden, die elk in eigen bewoordingen lieten merken dat de vertrouwdheid met het evangelie voor hen zo belangrijk is, dat ze bereid zijn om op deze avond over verschillende visies over bijbel heen te stappen omwille van het getuigenis.Evangelisch en reformatorisch herkennen elkaar in de bijbelgetrouwe benadering en het onderkennen van de unieke waarde van lijden en sterven van de Heere Jezus. In reformatorische kring schrijft men de godsnaam met drie e’s, om daarmee het unieke karakter aan te geven, onderscheiden van gewone mensen, die je ook als heer kan aanduiden. 

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Hervormde Mannenbond (ds. J.H. Lammers, eerste van links onderste foto), de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen (A. Kok, 2e van links), de Hersteld Hervormde Mannenbond (ds. J.C. den Toom, derde van links), de Vierde Musketeer (E. Poppe, 4e van links) en het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (ds. P. van der Kraan, 5e van links). De zesde man op de foto is hoofdredacteur ds. W. Markus, die de eerste exemplaren overhandigde. Op de bovenste foto de kernredactie van de uitgave.