E-flits, april 2017

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Kabinetsformatie
Het moderamen heeft een brief gestuurd naar de politieke fracties die onderhandelen over een nieuw kabinet. In de brief noemt het moderamen enkele bijzondere aandachtspunten van de Raad van Kerken: armoede, vluchtelingen, laatste levensfase en vredesbeleid.

Kerkproeverij
Michael Harvey uit Manchester is op 21 april in Nijkerk om een studiedag te verzorgen over Kerkproeverij. Iedere gemeente en parochie wordt uitgenodigd om iemand af te vaardigen. Het programma is te vinden op www.kerkproeverij.nl en op de website van de Raad. Klik hier.

Masterclass
Ds. Gert Landman en cantor Willem Blonk verzorgen op vrijdag 16 juni 13.30 uur een masterclass oecumenisch zingen. Er werden enkele lijnen getrokken in de oecumenische variaties van kerkmuziek en er wordt gezongen. Pelgrimsliederen krijgen extra aandacht. Klik hier.

Op weg naar geluk
De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting heeft een tekst (bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Daarover en over hoe je dan met geweldsteksten kunt omgaan, handelen gespreksvragen die bij deze bundel zijn gemaakt. Klik hier.

Vermoeden
De EO stopt met de radioreeks over het Vermoeden. Vanuit de Raad wordt bijgedragen aan de laatste invulling op Paaszondag: radio 5, ‘s avonds om 22.00 uur.

Armoede
Op 6 april organiseert het knooppunt kerk en armoede een regionale ontmoeting over armoedebestrijding in de Adventskerk in Eindhoven. Het begint om 18.00 uur  klik hier

Kerkennacht
Het aantal deelnemers aan de kerkennacht is verder toegenomen tijdens de kerkenbeurs. Een aantal gemeenten meldde zich toen aan: klik hier. Geef je op als je als plaats een plek wilt hebben in de algemene bekendmakingen bij de intiatiefgroep Kerkennacht: kerkennachtnl@gmail.com

Werkbezoek
Ongeveer 42 procent van de bezoekers aan Schiphol vorige maand was pastor en 58 procent lid van een plaatselijke raad van kerken. Dat blijkt uit de analyse van de mensen die meegedaan hebben aan het werkbezoek. Daarmee is de opzet van een regionaal werkbezoek geslaagd, namelijk plaatselijke raden en pastores beiden uitnodigen en de mogelijkheid voor ontmoeting faciliteren.

Nieuwe kerk
De Nieuwe Kerk in Amsterdam gaat dit jaar aandacht besteden aan het zeventig jarig jubileum van de Wereldraad van Kerken (1948-2018). Een delegatie van de Raad van Kerken voert daarover een gesprek met de directie.

Basisinkomen
De Raad van Kerken in Zeeland pleit voor de invoering van een basisinkomen voor iedereen. In een brochure legt het sociaal-ethisch beraad van de Raad uit hoe men zich zo’ n basisinkomen voorstelt. Meer informatie.


De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 10, nr. 4 (april) van de e-flits.
Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.