Opwinding kerkproeverij

Er hing een zekere opgewondenheid in de lucht. De kernredactie voor de kerkproeverij was bij elkaar in het landelijk centrum van de Zevende Dags Adventisten, waar de kantoorstoel staat van de voorzitter ds. Wim Altink. Op de gang hangt een reeks portretten van voorgangers van hem en de kerngroep kwam bijeen in de senaatskamer, waar je een schitterend uitzicht hebt over het landgoed.

Een opgewonden stemming dus, omdat eigenlijk alle deelnemers zich realiseren dat ze aan de vooravond staan van een uniek project. Zo’n twintig kerken werken samen in een campagne om mensen die zich latent betrokken voelen bij de kerk uit te nodigen om weer eens over de drempel te komen. En waar nagenoeg alle acties voor ledenbinding tot nu toe vanuit enkele kerken worden opgezet of door een missionaire werkgroep is er nu voor het eerst sprake van een breed gedragen initiatief. Ook de media snappen dat dit anders is dan anders. En zo verkeert het campagneteam in de luxe situatie dat zowel de EO als de KRO/NCRV tot de gewaardeerde mediapartners behoren. Die betrokkenheid is er niet alleen op papier. Beide zijn vertegenwoordigd met mensen die van wanten weten: Rachèl Koopman van de EO en Leo Fijen van de KRO/NCRV.

Bijzonder is ook dat de twee grote kerken hard aan het project trekken. Niks afwachtend. Nynke Dijkstra en Arjen Bultsma geven gezicht aan de betrokkenheid van de PKN en de RKK. Zij zijn ook de gastvrouw en gastheer die op het podium zullen staan bij de generale repetitie, de bijeenkomst op 21 april waar Michael Harvey, geestelijk vader van het initiatief Back to Church Sunday, een hele werkdag aan de slag gaat met het kader uit plaatselijke gemeenten en parochies. Er worden tientallen, misschien wel honderden mensen verwacht bij die werkdag. Om tien uur ’s ochtends begint de inloop in Nijkerk en om vier uur ’s middags gaat men weer huiswaarts.

De kerngroep heeft het programma verder op rij gezet. Het leeuwendeel van de ontmoeting zal Michael Harvey vullen. In het ochtenddeel zal hij vooral ingaan op de basics van de Kerkproeverij. In het middagdeel zal hij laten zien hoe innerlijke en uiterlijke hindernissen geslecht kunnen worden. Uit een vorige ontmoeting is bekend dat hij daarover met humor en menselijke relativering kan spreken.

Tijdens de lunch worden de coördinatoren per kerk apart bij elkaar geroepen. Want één van de geheimen van het hele plan ligt in het feit dat de campagne landelijk gedragen wordt door allerlei organisaties, maar juist op maat per kerk kan worden uitgerold. En het succes hangt af van de vraag of een plaatselijke kerk en parochie meedoet of niet. Immers uiteindelijk gaat het er om dat gewone parochianen en gemeenteleden andere mensen uitnodigen om een keer met hen op een zondag (of zaterdag) naar een kerkdienst te gaan. Zo eenvoudig is het uiteindelijk.

Wie zich met de kerngroep wil verlekkeren op wat komt kan de site bezoeken die inmiddels in het leven is geroepen: www.kerkproeverij.nl. Dan zie je dat er een eigen logo is. Dat de facebookpagina al meer dan 400 keer geliked is. Dat een promotiefilmpje al meer dan duizend keer is bekeken. En als je wat verder kijkt, zie je dat er allerlei initiatieven in statu nascendi zijn. Er komen posters, die je kunt downloaden, uitnodigingskaarten, er zijn tips met do’s and don’ts. Al die zaken komen aan de orde bij de generale repetitie (als je het zo mag noemen, want het is eigenlijk een soort studiedag, oriëntatiedag, motivatiedag, verduidelijkingsdag, informatiebijeenkomst, kortom: een inspirerende en wel bestede dag) op 21 april. Ark Media heeft al gevraagd hoeveel mensen er verwacht worden op 21 april. Deze uitgeverij zorgt er voor dat er op die dag een primeur is, die ook aandacht zal krijgen: Zij werken druk aan de vertaling van een boek van Michael Harvey. Het zal 21 april ten doop worden gehouden en er zijn voldoende exemplaren beschikbaar voor wie op die dag aanwezig is. Wel even opgeven natuurlijk. Dat kan via de al genoemde website www.kerkproeverij.nl. Tot voor kort liepen al die aanmeldingen via de Raad van Kerken, maar gelet op het grote aantal deelnemende kerken en organisaties is gekozen voor een nog algemener digitaal adres.

Het voorlopig programma voor 21 april is:

10.00 uur aankomst
10.30 uur opening
10.40 uur Michael over basics
12.45 uur pauze
Coördinatoren van alle kerk komen samen voor lunch en eigen gesprek
13.45 uur Nederlandse inkleuring
14.30 uur Harvey over hindernissen en vergezichten
15.45 uur afsluiting
16.00 uur einde

De feitelijke kerkproeverij richt zich op zondag 10 september (en zaterdag 9 september wat betreft de kerken die op zaterdag bij elkaar komen). Het is de bedoeling dat kerkleden voor die dienst mensen uit hun buurt uitnodigen om mee te gaan naar een dienst. De aanloop – dat zal ieder begrijpen – en de introductie moet eerder plaatsvinden. Daarvoor is de medewerking van de plaatselijke pastor, predikant, pastoor, priester, pastoraal werker, voorganger essentieel. Juist zij kunnen er baat bij hebben om zich op 21 april te laten inspireren door Michael Harvey.

Foto: De kerngroep komt bij elkaar in de senaatskamer van de Zevende Dags Adventisten, op de voorgrond Leo Fijen die nog snel wat tweetert, voordat hij zal afreizen naar Leeuwarden om een paar honderd basisschooldocenten toe te spreken. Op de achtergrond alleen herkenbaar voor insiders v.l.n.r. priester Arjen Bultsma, ds. Wim Altink, da. Nynke Dijkstra, drs. Rachèl Koopman, ds. Jan Wessels. Pastoor Ruan Crew ontbreekt op de foto.