Religie als geluksfactor

Religies worden te gemakkelijk op een negatieve manier weergegeven in Nederland. Religies bieden juist een weg waarop geluk bereikbaar wordt, en vertrouwen en vrede haalbare idealen zijn. Vanuit die toonzetting komt de Raad van Kerken met een nieuwe uitgave getiteld ‘Op weg naar geluk’.

De uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning laat zien hoe godsdiensten op een positieve manier kunnen helpen de wereld op te bouwen. ‘De bijbelse verhalen hebben me niet alleen wijsheid gebracht’, zegt Bart Koet, ‘maar hebben me ook een vrolijker mens gemaakt’.

‘Op weg naar geluk’ maakt met korte teksten inzichtelijk hoe religies als jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme net als het christendom inspiratie kunnen bieden aan de gelovigen. ‘Het gaat er daarbij niet om’, zegt Corry Nicolay, ‘dat je het eens bent met elkaar, maar dat je elkaar eerst leert begrijpen’.

Verschillende religies leggen nadruk op de manier waarop gelovigen zelf de bronnen raadple-gen. Peter Nissen, christelijk theoloog: ‘Er is de ambivalentie van het heilige. De heilige boe-ken laten ons de keuze. Het is aan mensen om te beslissen welke kant het op zal gaan’. En Michael Ritman, boeddhist citeert Boeddha: ‘Net als een goudsmit zijn goud test, zo moet jij (als lezer, red.) mijn woorden onderzoeken’.

In de uitgave komen ook diverse studenten aan het woord. Osman, een imam in opleiding zegt: ‘Ik zie de godsdienst als iets fijns. Maar zelfs ’s werelds beste medicijn kan dodelijk zijn als je het verkeerd gebruikt’.

Foto: Teun-Jan Tabak heeft diverse pabo-studenten geïnterviewd voor ‘Op weg naar geluk’. Wat betekent geluk voor hen? Op de foto één van de studenten.