Studiepunten voor werkbezoek

De Diensten- organisatie van de Protestantse Kerk heeft laten weten dat deelname aan het werkbezoek aan Schiphol op 17 maart vanaf 13.00 uur erkend wordt als onderdeel van de permanente educatie. Er kunnen 0,25 studiepunten worden ontvangen voor de studiemiddag inzake het crisis-/rampenpastoraat en de voorbereiding daarop.

Daarmee wordt het verzoek van de Raad van Kerken Noord-Holland, het Luchthavenpastoraat en de Raad van Kerken in Nederland positief gehonoreerd. De organisaties hadden om studiepunten gevraagd in het kader van de permanente educatie om op die manier de uitnodiging nog aantrekkelijker te maken voor predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het werkbezoek en de daarbij behorende bezinning past bij de nieuwe wijze van werken van enkele provinciale raden van kerken. Men geeft de klassieke vergaderwijze iets minder prioriteit en probeert zowel leden van raden van kerken als ook pastores van diverse kerken uit te nodigen op locaties die een spiegelfunctie kunnen zijn voor het eigen werk. Door actief de predikanten, priesters en andere geestelijken uit te nodigen hoopt men ook de professionele werkers meer onderlinge contacten aan te reiken.

De nationale luchthaven past goed bij het beeld dat de oecumenische organen voor ogen staat bij een werkbezoek. De luchthaven biedt qua vragen een soort uitvergroting van waar men ook in gemeenten en parochies voor komt te staan. Er zijn vele snelle contacten en er is geregeld sprake van crisispastoraat. Het luchthavenpastoraat heeft ook een duidelijke rol in het draaiboek van rampen.

Voor een uitvoerig programma van de werkdag klik hier. Opgave via rvk@raadvankerken.nl; er zijn geen kosten aan deelname verbonden.