Waar rubber asfalt raakt

Het werkbezoek aan Schiphol van pastores en leden van plaatselijke raden van kerken op 17 maart belooft een mooie combinatie te worden van ontspanning en reflectie. Het begint met een kuiermoment over de luchthaven en het eindigt met een gesprek in het auditorium. Daar tussen in is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en kennis te maken met het wel en wee van de nationale luchthaven. ‘Je wilt toch ruiken waar het rubber het asfalt raakt’, vat pastoor Joop Albers, een van de initiatiefnemers, de opzet samen. Wie wil kan er bij zijn.

En het loont de moeite. Onlangs tijdens de verkenning stuitte de voorbereidingsgroep al op allerlei weetjes, die je je als toevallige bezoeker van Schiphol niet altijd realiseert, maar die wel een glimlach van herkenning kunnen oproepen. Bijvoorbeeld dat er, volgens een waarschuwing op een Amerikaanse website, op Schiphol geen kauwgum wordt verkocht. Wel ‘chewmints’, troosten de Amerikanen potentiële bezoekers met daarbij een foto van een rol pepermunt van het fameuze Sneker bedrijf King. Je realiseert je al evenmin dat Schiphol een enorme werkgever is met 64.000 mensen die direct op de luchthaven werken en nog eens 200.000 mensen die bij toeleveringsbedrijven in dienst zijn. Schiphol is ook de enige luchthaven ter wereld met een eigen mortuarium, waar zo’n 2000 lichamen passeren per jaar die elders worden begraven en zo’n 500 die uit het buitenland repatriëren om in Nederland een laatste afscheid te ontvangen.

Het komt nogal eens voor dat bij dergelijke repatriëringen ook het luchthavenpastoraat wordt ingeschakeld. Schiphol heeft er drie in dienst. Eén van hen, chaplain Nico Sarot, zal tijdens het werkbezoek aan het woord komen om over de ervaringen te vertellen. Twee pastores met ervaringen in de gemeente en parochie reageren daarop. Age Kramer is oud-katholiek pastoor in Den Helder en zal onder meer de ervaringen met crisispastoraat spiegelen. Meindert Burema is predikant in Alphen en zal zeker ook iets te zeggen hebben over het rampenpastoraat, zoals hij dat plotseling in Alphen aan de Rijn moest toepassen toen iemand met een moordend wapen door een winkelcentrum ging.

Ds. Stefan Bernard, een van de mensen die het werkbezoek voorbereidde, ziet uit naar een verdere bezinning met collegae. ‘ Ik heb er allerlei vragen bij. Want ik weet ook niet precies wat ik moet doen als er plotseling een kettingbotsing is op de A9. Welke rol heb je dan als pastor als er veel slachtoffers zijn?’ Joop Albers ziet een duidelijke rol voor de pastors op zo’n moment. ‘Toen er een vliegtuig van Turkish Airlines te vroeg landde en er talloze slachtoffers waren, had de directie van Schiphol binnen drie minuten het Luchthavenpastoraat laten informeren. De directie realiseerde zich dat er veel geestelijke nood was. En de pastores konden daarin faciliteren, ze hebben geen eigen belang, ze mogen tijd vrijmaken om mensen bij te staan en ze weten hoe je in dergelijke situaties moet reageren’.

De kerken in het noordwesten van Nederland organiseren een werkbezoek in navolging van de regio midden-Nederland, die eerder de EO in Hilversum bezocht. Filosofie onder de werkbezoeken is, dat je een ontmoeting creëert van niet alleen mensen uit plaatselijke raden van kerken, maar ook van pastores, die professioneel in een gemeente of parochie werken. Het is van belang dat zij elkaar kennen en idee hebben hoe verschillende denominaties met dergelijke situaties omgaan. Daarnaast is het gewoon leuk om op locatie te kijken hoe professionele werkers daar pastoraat invullen en de kerken zichtbaar maken.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 12.45 uur: Verzamelen
Bezoekers treffen elkaar bij het meetingpoint (oranje / witte blokkendoos) tussen de treinen en de aankomsthal.

13.00 uur: Kuiermoment 
We gaan in groepjes langs marechaussee, winkels, KLM-shop, vertrekhal en panoramadak en luisteren naar saignante details over Schiphol en over het luchthavenpastoraat. Daarna begeven we ons naar het auditorium.

14.15 uur: Plenaire opening
Stefan Bernard opent de plenaire ontmoeting.

14.25 uur: Luchthavenpastoraat
Chaplain Nico Sarot vertelt over zijn ervaringen bij de luchthaven.

15.10 uur: Pauze.

15.30 uur: Reactie
Pastoor Age Kramer uit Den Helder en ds. Meindert Burema uit Alphen reageren op de vraag naar herkenbaarheid van wat er gezegd is voor de plaatselijke situatie; ze kijken vooral maar crisispastoraat en rampenpastoraat.

16.00 uur: Gesprek
We praten met zijn allen verder o.l.v. pastoor Joop Albers.

16.30 uur: Oecumene 2.0
Klaas van der Kamp zegt iets over de nieuwe oecumenische benadering.

16.40 uur: Afsluiting
Stefan Bernard sluit het plenaire deel.

16.45 uur: Nazit
Gelegenheid om met een drankje na te praten.

Wie het werkbezoek wil bijwonen moet zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden. Men moet wel een id-kaart meenemen. Gelet op de logistiek is het aantal deelnemers gelimiteerd. Opgave tot 10 maart 2017. Er wordt overlegd met de nascholing van predikanten over de mogelijkheid het bezoek onderdeel te laten zijn van een nascholingsprogramma, zodat je er studiepunten voor kunt krijgen. Vraag bij interesse naar de laatste details via het bureau van de Raad van Kerken (rvk@raadvankerken.nl).

Foto’s:
1. Kijkje in de cockpit
2. Het meetingpoint
3. Just chewmints
4. Panoramadek
5. Nico Sarot (l.) en Joop Albers