IND mag bekering zelf toetsen

De Raad van Kerken is zeer verbaasd en teleurgesteld over een recente uitspraak van de Raad van State over de beoordeling van een bekeringsverhaal van een asielzoeker. De IND wordt geacht beter in staat te zijn om te oordelen over de echtheid van een bekeringsverhaal, dan deskundigen op dit terrein: de kerken in NL.

Asielzoekers die zich bekeerd hebben tot het Christendom en daardoor bij terugkeer in hun land van herkomst gevaar lopen, zouden op grond hiervan mogelijk een verblijfsvergunning in NL kunnen krijgen. Het is natuurlijk voor een rechter niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of iemand echt bekeerd is, of dit alleen zegt om een verblijfsvergunning te krijgen. Daarom hebben verschillende kerken samen al langere tijd een commissie ingesteld, die deze bekeringsverhalen van mensen beoordeelt door met de vluchtelingen in gesprek te gaan. Het oordeel van deze commissie Plaisier kan vervolgens door advocaten worden ingezet in de procesvoering.

De recente uitspraak van de Raad van State kan grote gevolgen hebben voor veel asielzoekers die bekeerd zijn en nu hiermee zelfs niet meer door de kerken gesteund kunnen worden in hun procedure.

Lees de reactie van asielrechtadvocaat Frans Willem Verbaas via deze link [PDF]