E-flits, februari 2017

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Dudok, Den Haag: verkiezingsdebat op 14 februari, van 19.30 – 22.00 uur.
De Duitse televisie komt met een cameraploeg. De volgende politici doen mee met het debat van de Raad van Kerken op 14 februari: Artikel 1 (Sylvana Simons), D66 (Pia Dijkstra), Groen Links (Zihni Ozdil), CDA (Chris van Dam), ChristenUnie (Joël Voordewind), Libertarische Partij (Robert Valentine), Nieuwe Wegen (George van Leeuwen), PvdA (Ahmed Marcouch), SGP (Bert Jan Ruissen), SP (Ronald van Raak) en VVD (Ockje Tellegen). Vanuit de kerken praten mgr. Hans van den Hende, ds. Karin van den Broeke en ir. Kees Nieuwerth mee. Thema’s: armoede, integratie en vrede en veiligeheid. Wilt u er bij zijn? Opgave via rvk@raadvankerken.nl  Inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee. Na afloop napraten met drankje en hapje.

Boodschap
De Raad van Kerken heeft een boodschap opgesteld bij de aanstaande verkiezingen. Twee zinnen daaruit: ‘Het zou jammer zijn als de vorm in plaats van de inhoud komt.’ En ‘We zijn ons bewust van de nood bij een groeiende groep landgenoten, die het gevoel heeft geen toegang te hebben tot autoriteiten en tot politici die beslissingen nemen die gevolgen hebben voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden in het leven.’ Klik hier voor tekst.

Derde levensfase
Het is niet meer mogelijk zich aan te melden voor de discussie over de laatste levensfase / voltooid leven. De zaal op 15 februari zit tjokvol. Er komt een verslag op de website, onder meer van de inleidingen van Theo Boer, Nienke Nieuwenhuizen en George Brink.

Vastenboek
Er is een boekje speciaal voor de vastentijd gemaakt richting Pasen over pelgrimage. De Oud-Katholieke Kerk heeft het voortouw genomen, en er zijn bijdragen uit de breedte van de Raad van Kerken opgenomen. Het boekje is te koop bij de Oud-Katholieke Kerk en in de boekhandel voor € 7,50.

Kerkproeverij
Enkele plaatselijke parochies en gemeenten hebben al laten weten dat men op 9 dan wel 10 september meedoet met de campagne ‘Kerkproeverij’. Zij krijgen informatie via de informatiebrief. Wilt u deze brief ook ontvangen? Even aanvragen via rvk@raadvankerken.nl. Het is gratis.

Oproep voor Jaarbeurs
De stuurgroep Kerkennacht zal op de kerkenbeurs van 17 en 18 maart in de Jaarbeurs aanwezig zijn. Men zoekt vrijwilligers die enkele uren de stand willen bemensen en voorkomende vragen willen beantwoorden of willen doorsluizen naar de stuurgroep, zodat de kerkennacht van 23 tot 25 juni 2017 goed voor het voetlicht kan komen. Opgave via kerkennachtnl@gmail.com. Mensen die zich willen aanmelden voor de nieuwsbrief van de kerkennacht kunnen dat ook doen via dit adres.

Cadeau
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de Raad van Kerken 100 groene Bijbels cadeau gedaan om weg te geven aan de mensen die op de een of andere manier bij het werk van de Raad zijn betrokken. Wilt u daarvoor in aanmerking komen? Als u langs komt op het bureau kunt u er één meenemen. Zolang de voorraad strekt (dus misschien even een mailtje vooraf sturen, zodat u zeker weet dat er voor u een exemplaar is).

Collecte
De Raad van Kerken schrijft alle plaatselijke Raden van Kerken aan met het verzoek om een collecte voor het landelijke werk van de Raad te laten houden in de plaatselijk kerken. Ook lezers van de flits kunnen het verzoek bij hun eigen kerk neerleggen. De Raad hoopt op die manier € 50.000 in te zamelen, want dat bedrag is nodig om de begroting sluitend te maken.

Studiepunten
De Protestantse Kerk heeft laten weten dat deelnemers aan de werkdag aan Schiphol 0,25 studiepunten kunnen krijgen in het kader van de permanente educatie. Pastores en leden van plaatselijke raden van kerken zijn welkom op 17 maart; men verzamelt zich tot 13.00 uur bij het meetingpoint. Lees meer. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Uitbouw
De contacten met de drie G-kerken worden uitgebouwd. Er is een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Afgesproken is, dat deelname aan beraadgroepen en projectgroepen iets formeler wordt aangezet en dat er een bredere ontmoeting zal zijn in de loop van het jaar.
________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 10, nr. 2 (februari) van de e-flits.
Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.