Gesprek over opstanding

Je kunt als plaatselijke kerk heel goed een boek als ‘Opgestaan’ bespreken, maar het helpt dan wel als je vooraf een focus van lezen aanbrengt. Met dat advies heeft de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap de teksten besproken die over een maand aan alle abonnees van het Oecumenisch Bulletin worden toegezonden. Verschillende raadsleden en voorgangers die spontaan hun teksten opstuurden die ze met Pasen hebben uitgesproken zijn daarin gebundeld. Het is een gevarieerde oogst geworden, die je niet in één keer achter elkaar moet lezen, maar waar je vanuit een bepaalde vraagstelling goed in kunt grasduinen.

De uitgave wordt voorafgegaan door een overkoepelend artikel van Dick Akerboom. Hij stelt onder meer de vraag aan de orde hoe Jezus Christus in de diverse meditaties wordt geschetst. Het is ook de vraag waar Luther meeworstelde, een persoon waar Dick Akerboom als Lutherspecialist in dit Reformatiejaar extra mee bezig is. Wim Dekker zorgde voor een slotbeschouwing. Hij plaatste er drie woorden boven: verwarring – verrassing – verrijking. Volgens leden van de beraadgroep zijn alleen al de vragen ‘wat verrast je en wat verrijkt je’ de moeite van een leesexercitie waard. ‘Ik vind het belangrijk dat je met je hart leest’, zei een ander, ‘en dat je jezelf de vraag stelt waar je het spannend vind worden’.

Het is de bedoeling op deze site enkele gespreksvragen op te nemen, zodat mensen die de bundel ontvangen en er over door willen spreken een handvat hebben.

De bijeenkomst werd voorafgegaan door en bezinning van Beatrice Jongkind. Zij opende de bijeenkomst met enkele meditatieve gedachten bij het thema ‘De heiliging van de Naam’, een boek waarover ze in 2014 publiceerde bij uitgeverij Van Warven. Ze vertelde hoezeer de heiliging van de Naam centraal staat in de Joodse traditie. ‘Als jullie Gods getuigen niet zijn, (zou je kunnen zeggen) bestaat God zelfs niet’, citeerde ze een Joodse rabbijn. Ze legde daarmee een basis onder de bezinning in de beraadgroep over de paasmeditaties.

Foto’s:
De beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap is een tijdlang door mannen gedomineerd, maar inmiddels neemt het aantal vrouwen toe; boven ds. Beatrice Jongkind (PKN) en onder links priester Alja Tollefsen en rechts (al veel langer lid) ds. Margriet Gosker (lid namens 2of3bijEEN).