Symposium ‘Vluchteling, Religie en Samenleving’

Zoals eerder aangekondigd organiseren de projectgroep Geloven in Samenleven en het landelijk Overleg Joden, Christenen en Moslims een symposium over de opvang van vluchtelingen. 

Deze middagbijeenkomst vindt op donderdag 27 oktober 2016, in tegenstelling tot eerdere berichten, plaats in de Ulu moskee, Moskeeplein 89, 3531 BX in Utrecht.  

Tijdens dit symposium proberen we samen antwoorden te vinden op de vragen:

  • Wat kunnen we vanuit Jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen?
  • Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven?

Doel van de bijeenkomst is handvatten aan te reiken om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Drie sprekers zullen dit thema bij ons inleiden:

Sjef Robroek (unitmanager uitvoeringsprocessen bij het COA in Rijswijk) 
over de taken van het COA in de huidige tijd.

Hanneke Gelderblom (lid van de kerngroep van het Overleg Joden, Christenen en Moslims)
Hoe kun je vanuit de brede waarden van Artikel 1 van de Grondwet het gesprek aangaan met de vluchtelingen met het oog op hun integratie in de Nederlandse samenleving?

Yassin Elforkani (jongerenimam en voormalig woordvoerder van het Contactorgaan Moslims Overheid)
Hoe moet je vanuit de islam naast een vluchteling staan?

Workshops
In aansluiting op deze inleidingen worden in twee rondes workshops gegeven waar men dieper op de materie in kan gaan. U kunt kiezen uit de volgende vijf workshops:

1. Doorpraten met Sjef Robroek over zijn inleiding.

2. Doorpraten met Hanneke Gelderblom over haar inleiding.

3. Doorpraten met Yassin Elforkani over zijn inleiding.

4. Burret Olde (Gemeente-adviseur van de Protestantse Kerk en mede-initiatiefnemer van het project ’Niemand uitgezonderd’)
Op welke manier kunnen kerken worden voorbereid op de komst van vluchtelingen en op het feit dat een deel van die vluchtelingen zich blijvend in Nederland zal vestigen?

5. Ebubekir Öztüre (Directeur van het Contactorgaan Overheid Moslims en  lid van de kerngroep van het OJCM) over het thema ‘Islam en integratie’)

Programma
12.30 uur: vanaf half één is er inloop en kunt u genieten van een eenvoudige doch 
heerlijke halal lunch.
13.30 uur: opening door Ineke Bakker (directeur van STEK en lid van de projectgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken). 
13.45 uur: presentatie Sjef Robroek en een korte gelegenheid om informatieve vragen te stellen.
14.05 uur: lezing Hanneke Gelderblom en een korte gelegenheid om informatieve vragen
te stellen.
14.25 uur: lezing Yassin Elforkani en gelegenheid om informatieve vragen te stellen.
14.45 uur: pauze
15.00 uur: workshops (eerste ronde)
16.00 uur: workshops (tweede ronde)
17.00 uur: afsluiting 
17.10 uur: napraten onder het genot van een drankje.

Aanmelding
In verband met de catering en het indelen van de workshops kunt u zich tot uiterlijk maandag 23 oktober 2016 aanmelden via onze website: http://www.geloveninsamenleven.nl. Kies op de homepage onder ‘Nieuws en Informatie’ voor ‘Aanmelden conferentie 2016’. Op het menuutje dat verschijnt kunt u drie voorkeuren voor de te volgen workshops aangeven. Op de bijeenkomst ontvangt u een overzicht met de indeling van de workshops. We zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen.

Adres 
Het symposium wordt gehouden in de Ulu moskee in Utrecht, Moskeeplein 89, 3531 BK, Utrecht.

Routebeschrijving
Met het openbaar vervoer: vanaf het station (Uitgang Jaarbeurszijde) is het 5 minuten lopen naar de moskee. U ziet de moskee aan de rechterzijde, zodra u op het Jaarbeursplein bent.

Met de auto
Zie voor parkeermogelijkheden en kosten: http://www.utrechtparkeren.com

Wilt u de informatie over deze themadag s.v.p. delen met de andere leden van uw werkgroep en/of verspreiden binnen uw netwerk?!

U bent van harte welkom!

Namens de collega’s van het voorbereidingsteam,

Jan Post Hospers

www.geloveninsamenleven.nl
www.ojcm.nl